Andværingene er minst sykemeldt

Fra Venstre: Thomas Seines, Hilde Karlsen, Solgunn Høgden, Nanya Fagerli, Gunnhild Alsos (bak), Lasse Gerhardsen, Marit Pettersen (bak)Vibeke Myhre, Kjell -Einar Johansen - Klikk for stort bilde I dag kom tallene for sykefraværet 1. kvartal 2021. De viser at andværingene er minst syke i Vesterålen.

 

Publisert av Geir Bjørn Nilsen. Sist endret 03.06.2021

Sånn har det vært en stund. Faktisk må vi tilbake til 4. kvartal 2012 for å finne et kvartal der andre vesterålskommuner har lavere legemeldt sykefravær enn Andøy. I 1. kvartal var fraværet 5,4 prosent. Det er betydelig lavere enn de øvrige kommunene i Vesterålen, og 0,2 prosent lavere enn 1. kvartal 2020. Disse tallene omfatter både privat og offentlig sektor.

På landsbasis falt legemeldt sykefravær med 0,3 prosent til 5,15 prosent fra 1. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021.

 

Systematisk

Andøy kommune arbeidet systematisk med sykefravær i 2019 og 2020. Thomas Pareli Seines ledet prosjektet «Best på jobb», som hadde som mål å redusere sykefraværet i kommunen. Han melder om gode tall:

- Prosjektet hadde som mål å redusere sykefraværet med 20 prosent. Målet ble nådd i fire av seks avdelinger som deltok i prosjektet. Ser vi alle under ett har «best på jobb» bidratt til en reduksjon på 15,08 prosent. Dette medfører at det i 2020 var 791,88 færre dagsverk tapt til sykefravær sammenlignet med året før. Da er også nedtrekket av stillinger regnet inn det totale tallet. Kostnaden for dette var 52,4 dagsverk, skrives det i sluttrapporten, som snart skal behandles av politikerne.

Han mener at tallene er gode når vi tenker på at 2020 var preget av en global pandemi.

- Sykefraværet på nasjonalt nivå hadde en økning i 2020 sammenlignet med året før. Våre nærliggende kommuner rapporterte også om en, ikke ubetydelig, økning. I Andøy kommune gikk derimot sykefraværet samlet ned med 10,7 prosent fra fjoråret, skrives det i rapporten.

Thomas Pareli Seines mener at kontinuerlig arbeid med sykefravær er nøkkelen til å få fraværet ned. Det gjelder både offentlig og privat virksomhet.

Andøy er lagt merke til. Pensjonssonsselskapet KLP ga «Best på jobb» i fjor en pris for arbeidet med å redusere sykefraværet.

 

Takker

Personalfaglig rådgiver i Andøy kommune, Kjell-Einar Johansen, sier at han er veldig glad for at de ansatte og ledelsen i Andøy kommune i fellesskap klarte å få redusert sykefraværet i prosjektperioden. Han takker alle for innsatsen, og peker på at lavere sykefravær gir sparte kostnader.

- Jeg tror de ansatte har et ønske om å være på jobb. De ønsker å bidra til kvalitet på egen tjeneste, sier Johansen, som takker for de fine resultatene i prosjektperioden.

Fraværsprosjektet i Andøy kommune ble gjennomført ved en skole, to eldreinstitusjoner og en barnehage. Myrulla barnehage hadde det beste resultatet. Sykefraværet falt med 33 prosent.

Forleden var Johansen og Thomas Pareli Seines innom barnehagen og delte ut blomster som takk for de gode resultatene i «Best på jobb».

Bildet: Fra venstre: Thomas Seines, Hilde Karlsen, Solgunn Høgden, Nanya Fagerli, Gunnhild Alsos (bak), Lasse Gerhardsen, Marit Pettersen (bak)Vibeke Myhre og Kjell-Einar Johansen.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809