byggesak

Byggesaker behandles i henhold til Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Det er tiltakets art, altså hva du skal bygge som er avgjørende for hvordan du skal søke om tillatelse. Disse reglene er like i alle kommuner. Du må allikevel skaffe deg opplysninger om reguleringsplaner og vedtekter som gjelder for din eiendom. 

Bleik3  Linnft.JPEG

Vi mottar for tiden mange henvendelser angående bruksendring av boliger til fritidsboliger. Vi har derfor utarbeidet en enkel veileder for slike saker. Dersom dere har spørsmål om fakturaen fra Reno-Vest ber vi dere ta kontakt med dem.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering