Kiljordheimen

Kiiljordheimen er en skjermet enhet for mennesker med demens og er lokalisert på Andenes. Kiiljordheimen er delt inn i 3 grupper, hvor den ene er en forsterket skjermet enhet. Kiiljordheimen har 14 enerom med eget bad.

Kiiljordheimen har sansehage som er inngjerdet. Lokalene er utarbeidet i samarbeid med Kløveråsen kompetansesenter for demens, og ble tatt i bruk slik det er nå i 2005.

For å få plass på Kiiljordheimen skal det foreligge en demensdiagnose. Lokalene er oversiktelige og spesielt tilrettelagt for mennesker med demens. Pasientene skal ha en viss grad av egenomsorg, slik at tilrettelegging blir hovedfokus på pleien. Når sykdomsutviktingen har kommet så langt at pasientene ikke lenger kan nyttegjøre seg av en plass i skjermet enhet, overflyttes pasienten til en ordinær institusjon.

Personalgruppa er stabil og har god kompetanse på demens. Det er et nært samarbeid med Kløveråsen som har bidratt til veiledning over mange år. Det drives etter miljøterapautiske prinsipper, og det legges stor vekt på å opprettholde pasientenes ressurser så lenge som mulig. I dette arbeidet er pårørende en viktig medspiller.

Kiiljordheimen drives etter forskrift for sykehjem og heldøgns omsorg og pleie. Betaling for oppholdet skjer etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon. Det søkes på kommunens søknadsskjema.. Søknadsskjema fås ved henvendelse Tildelingskontoret, 76 11 50 00.

For mer informasjon kontakt avdelingssykepleier Ann-Christin Hansen på tlf 76 14 90 48 eller på mail ann.christin.hansen@andoy.kommune.no

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}

Kontakt

Avdelingsleder Kiiljordheimen
Tlf: 76149048
E-post  
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering