Søknaden om å bli omstillingskommune er vedtatt og sendt fra Andøy kommune.

 

IMG_8919.JPG - Klikk for stort bilde Mandag 03.04. vetok kommunestyret å sende søknad om å få status som omstillingskommune til kommunal og moderniseringsdepartementet. Ordfører Jonni Helge Solsvik innledet behandlingen med et innlegg hvor han beskrev arbeidet med søknden og innholdet i den. Søknaden inneholder et krav om et minimumsbeløp på kroner 150 millioner i omstillingsmidler.

Publisert av Marit Strand Nordheim. Sist endret 05.04.2017

Bakgrunn for saken

Det er ikke ønskelig å bli en omstillingskommune. Det er stortingets vedtak om å legge ned Andøya flystasjon og flytte den maritime overvåkningen til Evenes som har gjort at Andøy nå er i denne situasjonen. Ved utfasing av Orion skal nye Poseidon 8 innfases på Evenes. Dette vil føre til tap av 339 arbedisplasser og en forventet nedgang i innbyggere på 677 personer i kommunen. 

 

Stortinget har i sine merknader sagt at det skal settes inn særlige statlige tiltak. Dette er tiltak som ikke er en del av omstillingsmidlene men kommer i tillegg. Særlige statlige tiltak kan være å etablere statlige arbeidsplasser.

 

Søknaden

Søknaden er sendt med to vedlegg; strategisk utviklingsanalyse og en situasjons- og konsekvensanalyse utarbeidet av Nordland fylkeskommune.

 

Strategisk utviklingsanalyse

Kommunenn har måttet jobbe raskt og målrettet med svært korte tidsfrister for å kunne ha mulighet til å få søknaden frem til stortingets til behandling av revidert statsbudsjettet våren 2017. Konsulentfirmaet Essensi AS har hatt ansvaret for analysearbeidet. Det har vært avholdt åpne møter med god representasjon fra næringslivet og interesseorganisasjoner. Det har også vært gjennomført dybdeintervju med aktører fra næringsliv, kommunal administrasjon samt politikere. Utviklingsanalysen peker mot de hovedrettningene næringsutviklingsarbeidet skal ha. Dersom vi får omstillingsmidler vil disse kunne brukes til forprosjekter og forstudier. Videre vil en da utarbeide en handlingsplan med konkrete prosjekter / tiltak. Denne skal rulleres årlig i hele omstillingsperioden på 6 år.

 

Den strategiske utviklingsanalysen kan du lese her.

 

Situasjons- og konsekvensanalyse

Nordland fylkeskommune har gjennomført en situasjons- og konsekvensanalyse hvor de har benyttet analyseverktøyet Panda. Dette er analyseformen kommunal- og moderniseringsdepartementet krever man bruker. Resultatet av denne analysen oppfattes som svært lik den tilsvarende analysen Samfunnsøkonomisk analyse gjorde på oppdrag fra Andøy kommune. De samfunnsmessige konsekvensene er beregnet å være større i denne analysen enn den forsvarsdepartementet la frem (pwc-rapporten).

 

Situasjons- og konsekvensanalysen kan du lese her.

 

De 5 satsningsområdene

I arbeidet med søknaden og da spesielt strategisk utviklingsanalyse, har man kommet frem til 5 utviklingsområder som vi skal prioritere i omstillingsarbeidet. Disse kan igjen deles opp i næringsutvikling og samfunnsutvikling.

 

Under næringsutvikling finner vi:

1. Primærnæringer og havbruk

    - fiskeri

    - foredling

    - oppdrett

    - landbruk

2. Reiseliv / opplevelser

    - reiselivstrategi

    - utvikling av tilbud / pakketilbud

    - allianser

3. Teknologi / kompetanse

    - ASC / ATC / NAROM

    - videregående skole

    - forskning

 

Under samfunnsutvikling finner vi:

4. Skape samfunnsmessig vekst og utvikling gjennom attraktive bosted og miljø for barn og ungdom

    - kulturtilbud

    - utdanning

    - bokvalitet

5. Attraktivt etableringssted

    - planlegge infrastruktur

    - "flytte inn" virksomheter

    - kommunal service

 

Nyskaping, kompetanse, samarbeid og bærekraft er gjennomgående for alle områder.

 

satsningsområdene.png - Klikk for stort bilde

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering