Søke midler fra Samskap

 Andøy kommune fikk i 2017 status som omstillingsområde, og har fått ekstraordinære midler til omstilling og næringsutvikling fram mot 2023.

 

Hva midlene kan brukes til

Målet med offentlige omstillingsbevilgninger er å styrke næringsgrunnlaget i kommunen eller regionen. Det skal etableres lønnsomme arbeidsplasser, styrke utviklingsevnen, og midlene skal bidra til økt verdiskaping ved at næringsstrukturen i området blir bredere og mer robust. Omstillingsmidlene skal utgjøre en ekstraordinær innsats og være et supplement til ordinære virkemidler. Midlene skal primært brukes til prosjekter i tidlig fase.

Bruken av omstillingsmidlene skal være med å klargjøre og utrede prosjektene som et grunnlag for senere gjennomføring i hovedprosjekt. Hovedprosjekt vil normalt finansieres gjennom ordinære virkemidler fra Innovasjon Norge, NFK og andre.

Publisert av Charlotte Heimtoft Lassesen. Sist endret 06.02.2018

 Bedriftsrettede prosjekter

I bedriftsrettede prosjekter skal omstillingsmidler i størst mulig grad brukes på forstudier og forprosjekt for å avklare om en idé er bærekraftig og lar seg gjennomføre.

 

Eksempler på hva midlene kan brukes til:

·         Mulighetsstudier, kompetanseutvikling, innovasjon, forskning og utvikling.

·         Etablering og investering av ny virksomhet eller utvikling av eksisterende virksomheter.

 

Tilretteleggende prosjekter

Samfunns- og infrastrukturtiltak kan også finansieres dersom disse har stor betydning for en vellykket omstilling.

 

Eksempler på mer tilretteleggende prosjekter er:

·         Utvikling av nettverk mellom bedrifter

·         Planlegging av infrastruktur for næringslivet

·         Lokal mobilisering

·         Bygdeutvikling

·         Kompetanseutvikling

 

Hvem kan søke?

Bedrifter, organisasjoner og personer som planlegger prosjekt i Andøy som retter seg mot innsatsområdene i handlingsplan for omstillingsarbeidet. Innsatsområdene er:

·         Primærnæring og havbruk

·         Reiseliv

·         Teknologi og kompetanse

·         Attraktivt bosted for unge

·         Attraktivt etableringssted

·         Fellestiltak på tvers

 

 

Søknad

Søknaden må skissere bakgrunnen for prosjektet og synliggjøre behovet for satsningen. Det må utarbeides en prosjektplan i henhold til PLP metoden utarbeidet av Innovasjon Norge, link for maler. (Link: http://www.innovasjonnorge.no/no/regional-omstilling/verktoy/maler-for-god-prosjektledelse/ ?

 Prosjektplanen danner grunnlag for søknaden som leveres elektronisk her

 

Behandling

Det er ingen søknadsfrist for å søke om økonomisk støtte fra omstillingsmidlene, men for saker til behandling av styret se søknadsfrist til det enkelte møte.

 

Søknadsfrist

Møtedato

05.02.2018

05.03.2018

05.03.2018

16.04.2018

07.05.2018

11.06.2018

 

 

 

Prosjekter som oppfyller årets handlingsplan, prioriteres.  Administrasjonen i Samskap behandler søknadene og innstiller til vedtak i omstillingsstyret.

 

Innvilgede tilskudd

Innvilgede søknader mottar tilsagnsbrev. For utbetaling av tilskudd må prosjektet være gjennomført. Prosjektet rapporterer tilbake til omstillingsstyret gjennom en sluttrapport  og en prosjektlederrapport.

Link: http://www.innovasjonnorge.no/no/regional-omstilling/verktoy/maler-for-god-prosjektledelse/

 

 

Bedrifter i Andøy med utviklingsprosjekter oppfordres til også å sjekke ut følgende ordninger:

SkatteFUNN: En skattefradragsordning for foretak som driver forsknings- og utviklingsarbeid alene eller sammen med andre. Ordningen er rettighetsbasert og lovregulert, og gjelder alle bransjer og alle bedrifter - uansett størrelse. Foretaket behøver ikke være i skatteposisjon, men det er krav om at foretaket er skattepliktig i Norge.

Bedriftsnettverk-Innovasjon Norge: Bedriftsnettverk er et tilbud til små og mellomstore bedrifter i alle bransjer, sektorer og landsdeler, som ønsker å etablere forpliktende samarbeid.

 

Ta kontakt

Samskap ønsker å være en aktiv tilrettelegger for utvikling av næringslivet i Andøy, og oppfordrer til å ta kontakt med alle typer innspill og for bistand i prosjektprosessen. Besøk oss gjerne i våre lokaler i Storgata 12, eller kontakt oss per mobil, e-post eller brev.

 

Besøksadresse: SAMSKAP, Storgata 12 , 8480 Andenes. 2.etasje, inngang på baksiden.

E-post:  utvikling@andoy.kommune.no

Postadresse: Postboks 187, 8483 Andenes

 

Kontaktpersoner:

Programleder Brita Erlandsen   92261273

Rådgiver Egil Sakariassen             90606362

Konsulent Tone Enoksen            95368010

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering