Søke midler fra Samskap

 Andøy kommune fikk i 2017 status som omstillingsområde, og har fått ekstraordinære midler til omstilling og næringsutvikling fram mot 2023.

 

Hva midlene kan brukes til

Målet med offentlige omstillingsbevilgninger er å styrke næringsgrunnlaget i kommunen eller regionen. Det skal etableres lønnsomme arbeidsplasser, styrke utviklingsevnen, og midlene skal bidra til økt verdiskaping ved at næringsstrukturen i området blir bredere og mer robust. Omstillingsmidlene skal utgjøre en ekstraordinær innsats og være et supplement til ordinære virkemidler. Midlene skal primært brukes til prosjekter i tidlig fase.

Bruken av omstillingsmidlene skal være med å klargjøre og utrede prosjektene som et grunnlag for senere gjennomføring i hovedprosjekt. Hovedprosjekt vil normalt finansieres gjennom ordinære virkemidler fra Innovasjon Norge, NFK og andre.

Publisert av Charlotte Heimtoft Lassesen. Sist endret 06.11.2017

 Bedriftsrettede prosjekter

I bedriftsrettede prosjekter skal omstillingsmidler i størst mulig grad brukes på forstudier og forprosjekt for å avklare om en idé er bærekraftig og lar seg gjennomføre.

 

Eksempler på hva midlene kan brukes til:

·         Mulighetsstudier, kompetanseutvikling, innovasjon, forskning og utvikling.

·         Etablering og investering av ny virksomhet eller utvikling av eksisterende virksomheter.

 

Tilretteleggende prosjekter

Samfunns- og infrastrukturtiltak kan også finansieres dersom disse har stor betydning for en vellykket omstilling.

 

Eksempler på mer tilretteleggende prosjekter er:

·         Utvikling av nettverk mellom bedrifter

·         Planlegging av infrastruktur for næringslivet

·         Lokal mobilisering

·         Bygdeutvikling

·         Kompetanseutvikling

 

Hvem kan søke?

Bedrifter, organisasjoner og personer som planlegger prosjekt i Andøy som retter seg mot innsatsområdene i handlingsplan for omstillingsarbeidet. Innsatsområdene er:

·         Primærnæring og havbruk

·         Reiseliv

·         Teknologi og kompetanse

·         Attraktivt bosted for unge

·         Attraktivt etableringssted

·         Fellestiltak på tvers

 

 

Søknad

Søknaden må skissere bakgrunnen for prosjektet og synliggjøre behovet for satsningen. Det må utarbeides en prosjektplan i henhold til PLP metoden utarbeidet av Innovasjon Norge, link for maler. (Link: http://www.innovasjonnorge.no/no/regional-omstilling/verktoy/maler-for-god-prosjektledelse/ ?

 Prosjektplanen danner grunnlag for søknaden som leveres elektronisk her

 

 

Behandling

Det er ingen søknadsfrist for å søke om økonomisk støtte fra omstillingsmidlene, men for behandling i det enkelte styremøte.

 

Søknadsfrist

Møtedato

Tidspunkt

06.11.2017

04.12.2017

11.00-15.00

18.12.2017

22.01.2018

11.00-15.00

05.02.2018

05.03.2018

11.00-15.00

23.03.2018

23.04.2018

11.00-15.00

07.05.2018

04.06.2018

11.00-15.00

 

 

Prosjekter som oppfyller årets handlingsplan, prioriteres.  Administrasjonen i Samskap behandler søknadene og innstiller til vedtak i omstillingsstyret.

 

Innvilgede tilskudd

Innvilgede søknader mottar tilsagnsbrev. For utbetaling av tilskudd må prosjektet være gjennomført. Prosjektet rapporterer tilbake til omstillingsstyret gjennom en sluttrapport  og en prosjektlederrapport.

Lnik: http://www.innovasjonnorge.no/no/regional-omstilling/verktoy/maler-for-god-prosjektledelse/

 

 

Bedrifter i Andøy med utviklingsprosjekter oppfordres til også å sjekke ut følgende ordninger:

SkatteFUNN: En skattefradragsordning for foretak som driver forsknings- og utviklingsarbeid alene eller sammen med andre. Ordningen er rettighetsbasert og lovregulert, og gjelder alle bransjer og alle bedrifter - uansett størrelse. Foretaket behøver ikke være i skatteposisjon, men det er krav om at foretaket er skattepliktig i Norge.

Bedriftsnettverk-Innovasjon Norge: Bedriftsnettverk er et tilbud til små og mellomstore bedrifter i alle bransjer, sektorer og landsdeler, som ønsker å etablere forpliktende samarbeid.

 

Ta kontakt

Samskap ønsker å være en aktiv tilrettelegger for utvikling av næringslivet i Andøy, og oppfordrer til å ta kontakt med alle typer innspill og for bistand i prosjektprosessen. Besøk oss gjerne i våre lokaler i Storgata 12, eller kontakt oss per mobil, e-post eller brev.

 

Besøksadresse: SAMSKAP, Storgata 12 , 8480 Andenes. 2.etasje, inngang på baksiden.

E-post:  utvikling@andoy.kommune.no

Postadresse: Postboks 187, 8483

 

Kontaktpersoner:

Programleder Brita Erlandsen   92261273

Rådgiver Egil Sakariassen             90606362

Konsulent Tone Enoksen            95368010

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering