Omstilling med store muligheter og store utfordringer - folkemøte avholdt 13.06.17

Fremmøtte 1.JPG - Klikk for stort bilde Eventyrlandet åpnet med sangene "37.5" og "En ny sommerdag på øya". Tekstene handler om at vi setter pris på øya vår. En god start på et folkemøte med et viktig tema.

 

Ordfører Jonni Solsvik fulgte opp med å understreke at kampen om Andøya flystasjon ikke er over. Den pågår med stor tyngde fremover, og vi vil fortsette å kreve svar fra storting og regjering.

 

En direkte konsekvens av det vedtaket stortinget har tatt om å legge ned Andøya flystasjon, er at vi nå har blitt en omstillingskommune. Dette gir oss store utfordringer, men også store muligheter.

Publisert av Marit Strand Nordheim. Sist endret 15.06.2017

Jonni Solsvik - Klikk for stort bildeJonni Solsvik

 

Ordføreren pekte på de store konsekvensene en ser for samfunnet som negativ befolkningsutvikling, bortfall av arbeidsplasser og utflytting av innbyggere, og advarte mot en kollektiv samfunnsdepresjon. Det er spesielt for denne saken at sateten både legger ned arbeidsplasser og i tillegg tar med seg personalet med sine familier ut av kommunen. Dermed må vi både skape nye arbeidsplasser og skape nytilflytting.

 

Det er viktig at vi fortsetter å ha trua på Andøysamfunnet. Vi må alle være ambassadører for Andøy. Vi må gi ungdommen tro på at det er muligheter for en god fremtid i Andøy. Det er også et ønske for oss å bevare flest mulig av de som mister jobbene sine ved Andøya flystasjon og utvikle nye arbeidsplasser til dem.

 

Bakgrunnsgrunnlaget for omstillingssøknaden:

Situasjons og konsekvensanalyse

Strategisk utviklingsanalyse

 

Analysen viser at vi kan få et frafall på 16,47% av arbeidsplassene. Dette er høyere enn de prognosene som lå til grunn for avgjørelsen i stortinget.

 

Vi har søkt om 150 mil for en periode på 6 år. Vi har også lagt inn en forutsetning at staten dekker 90% av beløpet.

 

Startegiske utviklingsområder

Det har vært gjennomført en prosess sammen med næringslivet både i Andøy og næringslivsaktører som holder til i Oslo-området med tilhørighet til Andøy. Engasjementet har vært stort og vi har fått pekt ut hovedsatsningsområdene:

 

1. Primærnæring og Havbruk

2. Reiseliv og opplevelser

3. Teknologi og kompetanse

4. Attraktivt bosted for unge

5. Attraktivt etablerersted

 

Ungdomssatsning

Ungdomsrådet har vært med i hele prosessen. De har også fått oppgaven med å gi prosjektorganisasjonen navn. Navnet vil bli "avduket" under kommunestyremøte mandag 19.06. Vi vil også ha ungdomsrådet med i den videre prosessen.

 

Viktige forutsetninger for at vi skal lykkes med omstilling av Andøysamfunnet

 

Folk og næringsliv er engasjerte, involverte og har fremtidstro.

 

Noen faktorer som vil føre oss videre frem er havneprosjektet med alle sine muligheter for utvikling både i havneområdet og på havet. Vi har store reiselivslokomotiver som Andøya Spacesenter og The whale og naturen i seg selv

 

Terje Stabekk 1.JPG - Klikk for stort bilde

 

Nordland Fylkeskommune ved Terje Stabekk orienterte om hva omstilling er.

Når mange arbeidsplasser faller bort, kan en kommune få omstillingsstatus. Dette er avklart for Andøy.

 

Omstillingsarbeidet starter når en kommune har fått omstillingsstatus og er bevilget midler til å lage en plan for omstillingsarbeidet. Prosjektorganisasjonen skal utarbeide forslag til omstillingsplan og handlingsplan for første gjennomføringsår.
–Strategisk utviklingsanalyse fungerer som kunnskapsgrunnlag
–Omstillingsplan: Utvikles med utgangspunkt i utviklingsanalysen, og er det sentrale styringsdokumentet for omstillingsorganisasjonen og –styret.

Man skal også utarbeide en handlingsplan som er en konkretisering av omstillingsplanens innsatsområder i strategier og konkrete tiltak med hovedaktiviteter.

 

Kommunen må etablert omstillingsorganisasjon som skal disponerer omstillingsmidlene og realiserer omstillingsplanen ved å gjennomføre tiltak i tråd med årlige handlingsplaner.
 
 
Kommunen behandler årsrapport og forslag til ny handlingsplan fra omstillingsorganisasjonen. Søker årlig om omstillingsmidler,bevilger egenandel og følger opp omstillingsarbeidet. Kommunen skal også vurderer styrets arbeid og sammensetning.
 
 
Fylkeskommunen vurderer omstillings- og handlingsplan og gir tilsagn om årlige omstillingsmidler.
 
 
Innovasjon Norge gir råd og veiledning i nært samarbeid med fylkeskommunen, kommunen og omstillingsorganisasjonen. De vurderer og rapporterer fremdrift og resultater.
 
 
Terje Stabekk understreket at bolyst og positiv utvikling er viktig.
 
 
Næringssjefen ønsker innspill
 

Næringssjef Brita Erlandsen startet med å rose det lokale næringslivet for deres involvering og engasjement i prosessen. De strategiske utviklingsområdene er nå klare og vi er over i fasen hvor man skal bli mer konkret og ønsker innspill til handlingsplanen. Handlingsplanen vil bli styrende for arbeidet med omstilling det neste året. vi ønsker alle gode innspill velkommen. De vil danne grunnlaget for omstillingsplanen med handlingsplan som skal vedtas av kommunestyret  i september / oktober 2017.

 

Har du innspill til handlingsdelen sendes det til utvikling@andoy.kommune.no

Frist for å komme med skriftlige innspill er 30.06.2017

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering