Folkemøte med et engasjert publikum på Dverberg 15.06

Dverberg 3.jpg - Klikk for stort bilde  Det var et engasjert publikum som møtte i storsalen på Dverberg for å høre om omstillingen. Publikum ble invitert til å komme med innspill til planen og dens handlingsdel.

Pan startet møtet med to coverlåter. Det var høy kvalitet over fremførelsen og publikum lot seg imponere.

 

Ordfører Jonni Solsvik startet sitt innlegg med å understreke at kampen om Andøya flystasjon er ikke over. Den pågår med stor tyngde fremover, og vi vil fortsette å kreve svar fra storting og regjering.

 

En direkte konsekvens av det vedtaket stortinget har tatt om å legge ned Andøya flystasjon, er at vi nå har fått status som omstillingskommune. Dette gir oss store utfordringer, men også store muligheter.

Publisert av Marit Strand Nordheim. Sist endret 16.06.2017

Jonni 5.JPG - Klikk for stort bilde

 

Møtet bar preg av optimistme og truen på at vi kan få noe til. Innleggene fra Jonni Solsvik, Nordland fylkeskommune og Brita Erlandsen kan du lese i saken fra folkemøtet på Andenes

Innpill til handlingsdelen av omstillingsplanen.

Et hovedfokus for møtene var å gi kommunens innbyggere muligheten til å komme med innspill. Publikum både på Andenes og Dverberg hadde mange tanker og ideer. Her er noe av det som kom frem i de to møtene.

1. Ole Johnny Nilsen etterspurte muligheten for å kunne bruke omstillingsmidlene også til investering av utstyr til produksjonen. Han var også opptatt av den store kvoteflukten man ser i fiskerbransjen og etterlyste et eget kapitalfond.

Svar: Omstillingsmidlene kan normalt ikke gå til investeringer i bedriften. Dette finnes det allerede tiltaksmidler til i innovasjon Norge. Da blir det viktig å analysere mulgihetene for bedriftens ideer i omstillingsprosjektet og deretter søke via det ordinære virkemiddelsaparatet i inniovasjon Norge når man kommer til investeringer. Både fylkeskommunen og innovasjon Norge vil være observatører i programstyret så her er samarbeidet tett.

2. Elin Wiik var opptatt av alle de tomme foretningslokalene vi har i kommunen. Vil det være mulig å støtte bedrifter med husleie for å trekke nye aktører hit.

Svar: Dersom kommunen etablerer en næringshage eller lignende, så kan man bruke omstillingsmidler til å tilby lavere husleiekostnader.

3. Hermod Bakkevoll. Havna på Andenes skal nå utbedres og de nye områdene vi får vil gi oss et stort potensiale til utvikling. I minst 2 generasjoner har en ikke hatt industri som har gitt ungdom mulighet til å jobbe i fiskeindustrien. Man mangler tenkingen at man kan bo i Andøy og jobbe i industri. I dag har vi ikke arbeidskraften vi trenger. Da må vi avklare utdanningsbehovet for å jobbe i industri.

Vi mangler også et konferansesenter som kan romme større konferanser. Dette er en svakhet for reiseliv og turistnæringen.

Svar fra NFK: Det er et vanlig problem at det ikke er kultur for å jobbe i industribaserte næringer. Man må over til helårig drift slik at folk er sikret jobb hele året. Det er lite ønskelig med sesongjobb.

4 Rune Solvang. Det er viktig å ta med seg at dersom man skal kunne få til alternativ levering av fisk, må vi få tilbake trålere med leveringsplikt i kommunen.

5. John Helmersen. Dette er tungt stoff som er vanskelig å forstå. Er det mulig å få noen eksempler fra f.eks Meløy kommune som nettopp har besøkt Andøy ? Hva har de gjort? Har de lyktes med å få ungdom hjem?

Svar: Det er en del faser vi må igjennom før vi kommer til de mer kreative delene. Vi ønsker utvikling gjennom enkeltbedrifter. Vi vil fortsette å holde kontakt med Meløy og lære av deres erfaringer.

6. Sissel Baraa. Mange ønsker å bruke havet. Fiskeriene, turistnæringen og ATC. Kan vi få en konfliktsituasjon her?

Svar: Vi har i mange år hatt en god kultur for samarbeid mellom næringene. Dette må vi ta med oss videre.

7. Sissel Baraa. Det vil være uheldig om vi få bedrifter som jobber med omstilling og som får avslag for sent i prosessen og dermed ikke får gjennomført planene sine.

Svar: Brita forklarte at de som har en forretningside skal gjennom en prosess som heter PLP. Der starter man med et forstudie som avklarer om prosjektet er bærekraftig.

8. John Helmersen. Bygdeutvikling er en av omstillingsmålene. Hvordan skal dette gjøres? Skal det initieres av prosjektet bygdene eller av prosjektorganisasjonen?

Svar: Det stemmer at samfunnsutvikling er en del av satsningen. Bygdene må gjerne samle seg og begynne å jobbe med sine prosjektideer. De kan selv være søkere på prosjekter og kan tildeles midler.

9. Nikoline. Det har vært spennende å høre om omstillingen. Hvordan kan vi følge omstillingsprosjektet videre. Kan vi gå inn noen steder å finne informasjon?

Svar: Det skal lages en kommunikajsonsstrategi. Det kan hende det bli en egen blogg, egen facebookside, avis eller lignende. Vi tar gjerne imot gode ideer! Vi ser at det er behov å få til en idebank.

10. John Helmersen. Når er omstillingsorganisasjonen operativ?

Svar: Omstillingsorganisasjonen er operativ nå. Har dere ideer kan dere ta kontakt for avklaring.

11. Rory Mc Dougal. Andøy næringsforening vil nå danne et forum for medlemmene for å få til et samarbeid. Vi har planer om ide-myldring, og vil være en katalysator mellom medlemmene og fylkeskommunen og kommunen. Vi ønsker å skape aktivite på hele øya!

 

Innspill til handlingsplanen for de to neste årene må være inne 30.06.2017

Har du innspill til handlingsdelen sendes det til utvikling@andoy.kommune.no

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering