kultur

Kulturkontoret i Andøy kommune har ansvar for idrett, kultur og fritid. I tillegg til at de samarbeider med en rekke lag og foreninger i kommunen, står de som arrangør for en del egne arrangementer. Blant annet Nordlyst, en årlig nordlys-festival.

TK 81.jpg

 

Næringsstyret har vedtatt en rammeavsetning på kroner 150.000,- til kultur- og næringsprosjekter i Andøy.

 

Andøy har flere store arrangementer som gir store ringvirkninger for lokalt næringsliv og samtidig som det gir en samfunnsnytte. Disse er også med på å bygge et godt omdømme for kommunen. Spesielt i målgruppen barn og unge.

 

Ut over selve omdømmebyggingen vil slike arrangementer komme Andøy kommune til gode i form av at deltakerne tilegner seg en prosjektkompetanse innenfor flere fagområder.

 

20161127_151234.jpg

 

 

 

 

Den nye søknadsportalen for spillemidler er nå åpen.  Lag, foreninger eller institusjoner kan nå søke om spillemidler for 2018 innenfor følgende områder:

  • Ordinære anlegg
  • Nærmiljøanlegg

Dette innebærer idrettsanlegg, turløyper og andre anlegg for fysisk aktivitet.

 

Frist for levering av søknad er 15.november 2017, og sendes til Andøy kommune via nettsiden www.anleggsregisteret.no

Her finner du også viktig informasjon om søknadsprosessen og krav til søknaden.

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kultur og informasjon /v Sindre Wolf: 76115034
sindre.wolf@andoy.kommune.no

 

 

tur

 Alle frivillige lag og foreninger søke penger til prosjekter som er litt utenom de vanlige aktivitetene. Øvingshelger, treningssamling, arrangementer eller rekrutteringsprosjekter er noen eksempler som kan støttes.

Kulturmidler prioriteres først til prosjekter innen disse områdene:

Barn og ungdom

Samarbeidsprosjekter mellom lag og foreninger Inkludering og mangfold.

 

Viktig:

Det gis ikke støtte til drift eller investeringer.

Tiltaket det søkes støtte til må gjennomføres i 2017.

 

Frist for levering av søknad er 02.oktober 2017, og sendes til Andøy kommune, kultur og informasjon.

 

Ta gjerne kontakt med kulturkonsulent Sindre Wolf for mer informasjon før innsendelse.

Tlf 76115034/ 95074065

Friluftsskolen_HOVEDLOGO_2linjer.jpg

 Friluftsskolen skal være et ferietilbud i nærmiljøet og målet er å gi deltakerne en lystbetont introduskjon til friluftsrelaterte aktiviteter. Noen obligatoriske tema vil det være, som å lære og lese kart, bli kjent med allemannsretten, å etablere leirplass og få gode råd når du skal ut på tur, men det meste av aktivitetene vil være tilpasset området hvor friluftskolen arrangeres.

Friluftsskolen arrangeres på dagtid mellom kl 0900 - 1500.

For påmelding og mer informasjon lesher

Strandrydding.jpg

Tiden er kommet for å ta i et nytt tak for miljø og trivsel.

På Rådhuset har vi nå skaffet oss sekker til både Vår og Strandrydding, og under kommer litt informasjon om de to aksjonene.

 

 

Kulturdagan2017

 Det er igjen duket for kulturdaga i Andøy kommune, og det arrangementer finner du over hele kommunen. Sjekk programmet! (PDF, 2 MB)

Kulturdagan åpnes av Ordfører Jonni Solsvik fredag kl1900 rett før revyen fyrer løs ”The Show must go on!”

kommunedelplan idrett og fysisik aktivitet.jpg, redigert.png

 

Kommunedeøplanen for idrett og fysisk aktivitet skal nå rulleres. Det har vært satt ned en arbeidsgruppe som har jobbet med planen og den er nå klar til å legges ut på høring. Høringsutkastet finner du her; kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.

Det er en høringsfrist på 6 uker, og innspill til planen må være sendt til Andøy kommune per epost innen klokken 1200 19.mai 2017.

 

Innspill skal være skriftlig og sendes til følgende epostadresse: postmottak@andoy.kommune.no

 

Spørsmål rettes til kulturkonsulent Sindre Wolf:

sindre.wolf@andoy.kommune.no

 

Kulturkalender.png

 

 

Nå har Vestrålen regionråd oppdatert sin kulturkalender. Ønsker dere å se hva som skjer på kulturfronten kan dere gå inn her.

 

http://kultur.vestreg.no/?id=853262381&municipality=1

DSC08389-2.JPG

Formannskapet vedtok mandag 20.03 å tildele Henry Borgen kulturprisen for 2016. Prisen får han for sitt "usynlige" arbeid i kulturlivet igjennom flere tiår. Han er ofte lydmesteren når store produksjoner settes opp. Det være seg alt fra revy til konserter. Han har gjennom mange år holdt orden på matriallageret til skolekorpset og var også en av grunnleggerne til den tidligere Andøyradioen. Vi gratulerer Henry med prisen.

Kulturprisutdeling 2015

Andøy er prisgitt et fantastisk miljø av frivillige som gjør sitt for å skape et positivt miljø i kommunen. De deltar i styrer, grupper, arrangementer, treninger, kamper, øvinger, konserter osv. De bruker av sin fritid for å hjelpe barn og unge, voksen og eldre med å utøve sine interesser. Dette er lag og foreninger som brenner med engasjement, og det er ildsjeler som har satt preg på kulturlivet i Andøy. Det er slike personer vi ønsker å hedre med kommunens Kulturpris for året 2016.

Vet DU om noen som fortjener denne prisen?


Send inn ditt forslag til postmottak@andoy.kommune.no
Frist for innsendelse er 24.februar 2017.

 

 

 

ferieklubben

 Tradisjon tro er arrangerer vi ferieklubb. En uke full av aktivitet. I år startet uken med regn og ruskevær. Men det stoppet ikke de flotte deltakerene. Mandag var det aktiviteter på Bleik Stadion og klubbhuset, tirsdag ble det fisketur i regnværet. Onsdag var det vestersida med Marmelkroken og Nordtun Gård. Torsdag var det ridning på stall Sjåvoll på Åse. I dag er det avsluttning med besøk hos Andøy Space Center og en tur ut med romskipet Aurora. Leder for ferieklubben gjennom mange år er Clas Einar Jacobsen og Magnus Lyså Nordheim.

IMG_6679 (2).JPG

 

Åpent møte om faktadelen i temaplanen for kulturminner.

Torsdag 16.06. kl 1800 inviterer vi publikum til møte om kulturminneplanens innhold og hvordan det har vært jobbet med planen frem til nå. Prosjektleder Sissel Johansen vil stå for presentasjonen.

Alle er hjertelig velkommen.

IMG_6176.JPG

Vi gratulerer Werner med kulturprisen!

Ordføreren overrakte kulturprisen til Werner for sitt store engasjement for kulturlivet i Andøy. For Werner har jobben som kulturarbeider vært en livsstil. Han har vært aktiv i både AIL og Svømmeklubben både på lokalt og regionalt nivå. Han er også et aktivt styremedlem i Historielaget. Det var fullt hus på samfunnshuset på Nordmela lørdag kveld, av folk som ville være med å hedre Werner.

 

IMG_6029.JPG

 

Lar unge av i dag

møte krigshistoria

Teaterstykket «Åpenbaringen» er skrevet av Bruce Solheim. Hans foreldre kom fra Åse til USA. Stykket forteller historien om hvordan en søster og en bror finner to svært ulike veier for å komme igjennom tida med okkupasjon og krisetid under 2. verdenskrig. «Åpenbaringen» ble satt opp i Los Angeles høsten 2015. Her ble historia fra Åse godt mottatt og gikk for fulle hus. Nå ønsker en gruppe andværinger å sette opp skuespillet på Åse hvor det hele startet. – Vi ønsker å invitere 15 unge amerikanske skuespillere hit for å vise oss deres tolkning av en viktig del av vår historie, sier Marit Strand Nordheim. Hun har sammen med Svein Spjelkavik tatt initiativet til å få forestillinga «hjem» til Andøy.

Denne uken er forfatter og instruktør Neil H. Weis på besøk i Andøy for å planlegge opsetninga sv stukket til høsten. 

– Vi skal sammen med Åse montessoriskole, Andøy Historielag, Teaterklubb’81 og Åse IL ha et åpent informasjonsmøte på Åse førstkommende torsdag. Vi skal også besøke mulige sponsorer. Går alt som vi håper blir stykket vist i bygdas grendehus allerede til høsten, sier Svein Spjelkavik.

Vanskelige valg

– I 2015 feiret vi at det er 70 år siden frigjøringen fra nazityskland. Den gang lød slagordet "Aldri mer".

Det er lettere når man står på utsiden å ta klare standpunkt til hva man selv ville gjort. Teaterstykket viser at det kanskje ikke er så lett å ta det riktige valget når alle hverdagens utfordringer også påvirker deg, sier Marit Strand Nordheim.

Viktig historie

– Denne historien er viktig å fortelle slik at vi ikke glemmer hva som skjedde under andre verdenskrig. Like viktig er den da vi stadig blir utfordret på å ta stilling til vanskelige spørsmål på grunn av krig og urolige forforhold i verden. Teaterstykket er også interessant da det er skrevet og blir spilt av amerikanere og dermed farges historien av hvordan de ser på oss nordmenn med et blikk utenfra, sier Norheim.

Huset står der fortsatt

– Dette stykket er svært viktig for meg også på det personlige plan. Huset som fungerer som er et sentrum i stykket er mitt familiehjem som fortsatt står på Åse den dag i dag. Jeg vokste opp med historiene mine foreldre fortalte om tyskernes okkupasjon, og det er disse hendelsene Åpenbaringen / Epiphany springer ut fra. Mitt mål er å bringe stykket og dets virkningsfulle drama hjem til Andøya der historien oppsto, sier Bruce Solheim.

Bildetekst: Bruce Solheim. Marit Strand Nordheim og Neil H. Weis rett etter ankomst til Andøy og Åse sent søndags kveld. Bildet er tatt i huset som stykket «Åpenbaringen» henter sin handling i fra.

For mer info: Marit Strand Nordheim tlf. 413 17 614

9b (2).JPG

Prosjektet Flerkulturell Mørketidsfeiring

Prosjektet ‘Flerkulturell Mørketidsfeiring’ ble utviklet i regi av Bolyst prosjektet i Andøy kommune, høsten 2015 til og med januar 2016. Prosjektet besto av et hovedarrangement som gikk over to dager og 3 kreative lørdager som var organisert i forkant.

Prosjektet hadde som hensikt å organisere barneaktiviteter som skulle være «inkluderende». Dette innebar at arrangementene var religions-nøytrale, og satt fokus på vintertiden, verdensrommet og nordlyset. Videre var det ønskelig med lave inngangs- og kafé-priser. Arrangementet ble gjennomført med mange kreative aktiviteter og spill som ikke krevde norske språkkunnskaper. Dermed åpnet arrangementet for større deltakelse, spesielt med tanke på å involvere både nyankomne og fastboende flyktningbarn som utgjorde ca. 50% av besøkende. På de 3 kreative lørdagene til sammen deltok rundt 70 barn, samt ca. 30 foreldre og øvrige familiemedlemmer. På hovedarrangementet kom det til sammen rundt 150 besøkende.

 

 

Anneli Drecker

 

Med et kor på nesten 50 elever, en snømann på 3 meter og et kjempeshow ble Nordlyst 2016 åpnet. Odd Roger Enoksen dro i

spaken som tente lys i Romskipet Aurora og sendte opp et flott fyrverkeri.

 

Når roen la seg på Romskipet Aurora var det så duket for konsert med en av norges flotteste stemmer.

Anneli Drecker kom på scenen på Hisnakul med nydelige låter, meget dyktige musikere og opptak av fire maorier som koring på ene låten.

 

Att på til kunne dagen by på utstillingen til Trude Linn Oftedal, som skal stå gjennom hele festivalen. Nordlyststyret er

fornøyd med årets program, og håper publikum for de opplevelsene de fortjener gjennom resten av uken!

 Nordlyst er i gang. Onsdag hadde vi en fantastisk åpning med hele kommunens 4. klassinger etterfulgt av en fantastisk konsert med Anneli Drecker. Her var det fullt hus og publikum var svært forøyd med det de fikk høre. Vi har fremdeles mye flott å glede oss til.

Tv-aksjonen

Rita Halvorsen har i dag ordnet bøssene klare til årets tv-aksjon. Tv-aksjonen i år har fokus på regnskogen. 

Kom bli med på årets TV-aksjon!

 

 

staffs4A.jpg

Vi ønsker velkommen på foredrag i kommunestyresalen på Andenes
(2. etasje Andenes idretts- og svømmehall) på torsdag den 8. oktober
kl 18.00. Den irske kunstneren Sarah Lewtas skal fortelle om sin kunst og om sitt arbeid under hennes opphold i Vesterålen.

 

nordlyst-2014-forside.jpg

Nordlystfestivalen foregår på Andøya i Nordland, og ble arrangert for første gang i 2000. Festivalen går av stabelen i midten av februar hvert år, og tilbyr konserter, foredrag, matopplevelser, utstillinger og  forskjellige aktiviteter for barn og ungdom. De første årene var det et årlig kunstkurs i forbindelse med Nordlys, der kjente kunstnere lærte deltagerne å male nordlyset.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Andøy ble - første gang - opprettet allerede på slutten av 80-tallet, og er aktivt den dag i dag. Kulturkontoret fungerer som sekretæriat for ungdomsrådet, som består av representanter fra fritidsklubbene, skolene, kommunestyret og flyktningekontoret. 

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}

Kontakt

bilde av Sindre  Wolf
Kulturkonsulent
Tlf: 76115430
E-post  
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering