Informasjon om tjenesten

 

Rus og psykisk helse.jpeg - Klikk for stort bilde

 

Et tilbud til deg som har psykiske helseplager og/eller rusmiddelavhengighet og som sliter med å fungere i det daglige. Med denne tjenesten kan det tilbys hjelp til å mestre livet bedre.

 

 

Vår tjeneste er tverrfaglig sammensatt der ansatte har helse- og sosialfaglig høyskole samt ulike videreutdanninger innen psykisk helse- og rusfeltet. Brukere som har behov for samtidig oppfølging i forhold til rus og psykisk helse, vil få integrert oppfølging og behandling.

 

 

Tjenesten dekker hele kommunen og er tilgjengelig på dagtid på hverdager 08:00 – 15:45 (sommer 08:00 – 15:00). Vi er lokalisert i Sjøgata 42 , det gamle DPS-bygget (”Veita”).


 

Tjenestene er gratis og er et lavterskeltilbud.

Publisert av Marit Strand Nordheim. Sist endret 08.11.2016

 

Psykisk helsetjeneste:

Psykisk helsetjeneste tilbyr samtaleoppfølging individuelt eller i gruppe i tjenestens lokaler. Vi foretar også  hjemmebesøk ved behov. Vi gir også hjelp til koordinering av ulike tjenester. Målgruppen er personer over 18 år med psykiske helseplager.
 


Rustjeneste:

Tjenesten jobber med forebygging, oppfølging og ettervern av personer med rusmiddelavhengighet. Tjenesten gir videreformidling til behandlings og rehabiliteringsopphold utenfor kommunen. Målgruppen er primært personer fra 18 år med rusmiddelavhengighet, men kan også bistå personer under 18 år.

 

Rabben dagtilbud:

Møtested for sosialt fellesskap med mulighet for å delta på ulike aktiviteter, individuelt eller i gruppe. Innholdet i dagtilbudet er lagt opp etter ønske fra flertallet av brukerne. Tilbudet er lavterskel og man trenger ikke henvisning for å delta.

 

Åpningstider dagsenteret:

Tirsdag: Åpent dagtilbud / aktiviteter fra 12.00 - 15.00

Onsdag: Turdag, oppmøte ved Rabben kl 11.00

Fredag: Møtested / kafè kl 11.30 - 14.00

I tillegg tilbys ulike mestringskurs, først ut er kurs i mestring av depresjon.

 

Hvordan ta kontakt:
Kontakt med tjenesten kan skje ved direkte kontakt fra den som har problemer, via familie, venner eller etter henvisning fra annet fastlege eller annet støtteapparat.

For kontakt med tjenesten kan du sende søknad til adressen oppgitt under:

Søknad sendes:

Andøy kommune

Rus og psykisk helsetjeneste

Postboks 187

8483 Andenes

Kontaktinformasjon ansatte:

Fagleder psykiske helsetjeneste: Eva Andreassen, mobil 48182225

mail: eva.andreassen@andoy.kommune.no

Fagleder rustjeneste: Eva Asperheim, mobil 90603945

mail: eva.asperheim@andoy.kommune.no

Miljøterapeut: Tone Neergaard, mobil 94877237

mail: tone.neergaard@andoy.kommune.no

Miljøterapeut: Annica Dalbakk, mobil 91633080

mail: annica.dalbakk@andoy.kommune.no

 

 

Saksbehandling
Søknaden behandles fortløpende av ansatte i tjenesten og saksbehandles av tildelingskontoret. Søkere kontaktes for vurderingssamtale.Klagemulighet
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsket endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen ville kunne gi deg veiledning. Klageinstans er i første omgang den instansen som har behandlet søknaden. Deretter kan man rette klage til Fylkesmannen, Helseavdelingen, Moloveien 2 , 8002 Bodø. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

Skjema
• Egensøknad – rus og psykisk helsetjeneste

 

  

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}

Kontakt

Fagleder psykisk helsetjenester
E-post  
Klinisk konsulent rus og psykisk helsetjeneste
Tlf: 94877237
E-post  
Ruskonsulent
Tlf: 90603945
E-post  
Klinisk konsulent rus og psykisk helsetjeneste
Tlf: 91633080
E-post  
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering