Kreftsykepleier

Kreftsykepleier er en del av hjemmesykepleien nord, men benyttes av brukere over hele kommunen. Dette er et lavterskeltilbud til kommunens befolkning, og kan også benyttes av pasienter som ikke ellers har vedtak om kommunale tjenester. 
 
Kreftsykepleier i Andøy har både en koordinatorrolle og en utøvende rolle. Det vil si at vedkommende både driver kartlegging av behov hos brukere, samt formidler behov videre til både leger og sykehus, samt hjemmesykepleien, dersom det skulle bli behov for slik bistand. Kreftsykepleier sørger også for samarbeid mellom tjenester innad i kommunen og opp mot spesialisthelsetjenesten, samt bistår med utvikling av, og opplæring i prosedyrer inne i de forskjellige avdelingene i pleie- og- omsorgsenheten. Videre har kreftsykepleier oppfølging og samtaler med pårørende som ønsker det.
 
Kreftsykepleier har kontor i hjemmesykepleien nord sine lokaler, i andre etasje over legekontoret i Daniel Hægstadsgate 24 på Andenes. Kreftsykepleieren er tilgjengelig fra mandag til torsdag hver uke. I tillegg kan kreftsykepleier nås utenom dette, ved nærmere avtale. 


Kontakt: Tone Norheim, tlf 76 11 51 36 / 95 08 02 44
Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 04.02.2020
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering