Om jordmortjenesten

Svangerskapsomsorgen er et tilbud til deg som er gravid og den er gratis. Du kan velge om du vil gå til kontroll hos fastlege, jordmor eller begge. Har du behov for medisinskfaglig oppfølging vil fastlegen ha ansvar for den. Svangerskapsomsorgen omfatter helseundersøkelser, rådgivning, undervisning, henvisninger ved behov og øyeblikkelig hjelp.

Publisert av Linda Alsos. Sist endret 20.09.2018

Når og hvor treffer du jordmor

Du får tak i oss på telefon hele døgnet. Kontoret på Helsestasjonen er åpent mandag, tirsdag og fredag fra 08-15.

Kontordag i Risøyhamn planlegges når det er hensiktsmessig ut fra antall gravide og deres behov for geografisk nær tjeneste.

Tlf 76115115 i kontortiden, eller bruk vakttelefonen.

 

Beredskap

Jordmortjenesten i Andøy har døgnkontinuerlig beredskapsvakt.

Vakt telefon 95270678.

Utenom beredskap (ferie, sykdom) vil telefonen bli satt over til fødeavdelinga ved Nordlandssykehuset Vesterålen (Stokmarknes sykehus). Du er derfor alltid sikret å få snakke med jordmor når du trenger det.

Ta kontakt ved:

Rier, blødning, vannavgang, smerter, mindre liv i magen eller dersom det oppstår situasjoner der du ønsker en vurdering.

Før uke 20 i graviditeten skal du kontakte fastlege eller legevakt (tlf 116117) ved behov for øyeblikkelig hjelp .

Ring gjerne hvis du har spørsmål. Er du usikker: ta kontakt!

 

Foreldreforberedende kurs

Alle får tilbud om kurs i svangerskapet som et ledd i forberedelsene til fødsel, barsel og det å bli foreldre. Annonseres fortløpende.

Gruppene følges også opp med tilbud om barselgruppe en tid etter fødsel.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering