Samhandlingsreformen i kortversjon

Her kan du lese mer om samhandlingsreformen, fra Helse- og omsorgsdepartementets informasjon.
Hva er samhandlingsreformen?
• Viser vei framover. Gir helsetjenesten ny retning.
• Forebygge framfor å reparere.
• Tidlig innsats framfor sen innsats.
• Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen.
• Flytte tjenester nærmere der folk bor.
• Flere oppgaver til kommunene og penger til å utføre dem.
• Samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok.
• Bedre for pasientene – sterkere brukermedvirkning.

Når skal reformen gjennomføres?
• Gradvis innføring med startskudd 1. januar 2012.
• Oppbygging av helsetilbud i kommunene kommer til å skje over tid.
• Mange kommuner er allerede godt i gang med arbeidet.

Hvordan skal vi få det til?
• Ny folkehelselov styrker kommunenes ansvar for forebygging og helsefremmende arbeid i alle samfunnssektorer.
• Ny felles lov for helse- og omsorgstjenesten i kommunene.
• Én felles lov samler kommunenes plikter. Det blir ett sted å klage – hos Fylkesmannen.
• Plikt for kommuner og sykehus til å samarbeide. Kvalitet skal måles bedre.
• Pasienter og brukere får et tilbud som er lettere å forholde seg til, og som henger bedre sammen.
• 5 milliarder kroner flyttes fra staten til kommunene. Det skal lønne seg å forebygge og bygge opp nye tjenester der folk bor.
o Om lag 4,2 milliarder kroner overføres fra sykehusene til kommunene for at de skal betale sin del av sykehusregningen.
o Kommunene overtar ansvaret for utskrivningsklare pasienter på sykehus fra første dag. De får overført rundt 560 millioner kroner fra sykehusene for å etablere tilbud til disse pasientene.
• Ny kommunal plikt til å etablere tilbud med øyeblikkelig hjelp – døgntilbud for pasienter som har behov for akutt hjelp eller observasjon. Plikten skal fases inn i perioden 2012 – 2015. Tilbudet fullfinansieres. For 2012 vil dette beløpe seg til om lag 260 millioner kroner.
• Kommunenes økonomiske rammer skal styrkes. En større del av veksten i helsebudsjettene skal komme i kommunene i årene fremover.
• Bedre samarbeid og arbeidsdeling mellom sykehus.
• Statlig styring av sykehusene.

Hva betyr samhandlingsreformen for folk flest?
• Lettere å få helsehjelp lokalt.
• Folk skal få bistand til koordinering av behandling og oppfølging.
• Tilbudet i kommunene vil bli bredere.
• Oppfølging av personer med kroniske lidelser vil bli bedre.
• Det vil bli flere tilbud til dem som ønsker hjelp til å legge om levevaner som kan føre til sykdom, for eksempel å endre kosthold, komme i gang med fysisk aktivitet eller stumpe røyken.
• Folk vil også merke mer fokus på helsefremmende arbeid i nærmiljøet.Sist endret 13.08.2015
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering