Øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Kommunene er pålagt å etablere øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Dette kan de gjøre allerede fra 2012, men plikten er lovpålagt fra 2016.

Ifølge Helse- og omsorgdepartementet forventes det at kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud skal ivareta følgende pasientgrupper:

• Kols-pasienter med forverring av tilstanden. Dette kan være pasienter som legen mener ikke trenger innleggelse på sykehus, men som likevel trenger hjelp og oppfølging
• Eldre pasienter med ubehag eller smerter i magen. Pasientene vurderes av lege til ikke å være alvorlig syke, men de bør observeres eller utredes videre
• Pasienter med kjent angina pectoris og smerteanfall. Enslige eldre med slike symptomer vil ha nytte av et døgnopphold utenfor hjemmet, der de får avklart at det ikke er noe alvorlig og får oppfølgingen de trenger
• Kreftpasienter med forverring av smerter. Flere av disse pasientene vil trenge en enkel utredning og hjelp til å håndtere smerter

Kommunene har allerede i dag plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp til de som har behov for det. Det nye i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, er at kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for personer med behov for øyeblikkelig hjelp.
 

Sist endret 13.08.2015
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering