Nye lover fra 01.januar 2012

Helse- og omsorgstjenesteloven erstatter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Kommunens plikter reguleres i helse- og omsorgstjenesteloven.
Pasientenes/brukernes rettigheter reguleres i pasient- og brukerrettighetsloven
Yrkesutøvelsen reguleres i helsepersonelloven

Kommunens ansvar og oppgaver videreføres. Samhandling mellom kommuner og helseforetak fremmes ved bestemmelser om lovpålagte samarbeidsavtaler, kommunal medfinansiering og betaling for utskrivingsklare pasienter fra dag 1.

Folkehelseloven
Gjennom denne loven pålegges kommunen et helhetlig ansvar for innbyggernes helse
 

Sist endret 13.08.2015
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering