Helse i alt vi gjør

Folkehelseloven pålegger kommunen en plikt til å finne ut hvilke helseutfordringer den har – og gjøre noe med dem. Det er ikke nok å behandle. Det grunnleggende prinsippet i denne nye loven er å tenke ”helse i alt vi gjør”. Kommunen skal være hovedaktøren i folkehelsearbeidet. Den skal fastsette mål for folkehelsen i kommunen og forankre disse i planene sine. Kommunen pålegges videre å sette i verk nødvendige tiltak for å møte helseutfordringene.

De kroniske sykdommene øker. Dette er sykdommer som i stor grad kan forebygges. Ny og bedre kunnskap om samfunnets og miljøets betydning for helse har gitt mye kunnskap om hvilke tiltak som virker.

Vi vet at tiltak i alle sektorer påvirker helsen. Forebygging og folkehelse er et ansvar for alle enhetene i kommunen.
 

Sist endret 13.08.2015
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering