Barnehage

 Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass fra august. Barn født i september, oktober og november har rett til barnehageplass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. Slik rett til plass forutsetter at det er søkt om plass innen fristen for hovedopptak. Søknader fra barn som ikke faller inn under denne retten, blir behandlet ved suppleringsopptak i h t vedtatte opptakskriterier. Private barnehager kan ha egne retningslinjer for opptak vedtatt i deres vedtekter.

 

Informasjon om opptaket:

 • Det fylles ut ett søknadsskjema for hvert barn. Elektronisk søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside.
 • De som ønsker å bytte barnehage, må søke på nytt.
 • Eventuelle vedlegg til søknad må legges ved søknaden eller leveres i publikumssenteret 1. etg. Rådhuset.
 • Hovedopptaket gjennomføres en gang pr år i perioden februar/mars.
 • Suppleringsopptak foretas fortløpende gjennom hele året og gjelder nye søknader og søknader som ikke ble behandlet i hovedopptaket.

 

Private og kommunale barnehager har samordnet opptak med felles søknadsskjema.

 

Informasjon om den enkelte barnehage og elektronisk søknadsskjema ligger på www.andoy.kommune.no

 

 

 

Søknadsfrist 08.03.18

Barnehage

 Barn som fyller ett år innen utgangen av august, har rett på plass i barnehage fra august det året det søkes barnehageplass fra.

Barn født i september eller oktober har rett til barnehageplass i løpet av den måneden barnet fyller ett år. Slik rett til plass forutsetter at det er søkt om plass innen fristen for hovedopptak. Søknader fra barn som ikke faller inn under denne retten, blir behandlet ved suppleringsopptak i h t vedtatte opptakskriterier. Private barnehager kan ha egne retningslinjer for opptak vedtatt i deres vedtekter.

 

Informasjon om opptaket:

·       Det fylles ut ett søknadsskjema for hvert barn.

·       De som ønsker å bytte barnehage, må søke på nytt.

·       Eventuelle vedlegg til søknad må legges ved søknaden eller leveres i publikumssenteret 1. etg. Rådhuset.

·       Hovedopptaket gjennomføres en gang pr år i perioden februar/mars.

·       Suppleringsopptak foretas fortløpende gjennom hele året og gjelder nye søknader og søknader som ikke ble behandlet i hovedopptaket (barn som ikke har lovfestet rett).

 

Private og kommunale barnehager har samordnet opptak med felles søknadsskjema. Søknadsskjema sendes til Andøy kommune.

 

Informasjon om den enkelte barnehage og elektronisk søknadsskjema ligger på www.andoy.kommune.no

 

Søknadsfrist 23.02.17

førstehj1

Vi har i disse dager gjennomført førstehjelpskurs for alle de ansatte i barnehagene. Dette gjennomføres årlig -endten som fullstendig kurs eller oppfriskning!

 

 

Myrulla

 Lovfestet rett til barnehageplass gjelder barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass for. Det må da søkes innen fristen for hovedopptak. Søknader fra barn som ikke faller inn under denne retten, blir behandlet ved suppleringsopptak i h t vedtatte opptakskriterier.

Private og kommunale barnehager har samordnet opptak med felles søknadsskjema og samordning av søkerlister.

 

Informasjon om opptaket:

·       Det fylles ut ett søknadsskjema for hvert barn.

·       De som ønsker å bytte barnehage, må søke på nytt.

·       Hovedopptaket gjennomføres en gang pr år i perioden 1.mars til 15 april

·       Suppleringsopptak foretas fortløpende gjennom hele året og gjelder nye søknader og søknader som ikke ble behandlet i hovedopptaket (barn som ikke har lovfestet rett).

·       Barnehagestrukturen for kommunale barnehager skal utredes i l a våren 2016, og antall barnehager kan bli endre på bakgrunn av dette. Dere bes derfor om å prioritere tre barnehager i stigende rekkefølge på søknadsskjemaet.

 

Vi oppfordrer til bruk av vårt elektroniske skjema på www.andoy.kommune. no

Du kan også få skjema i den enkelte barnehage eller i publikumssenteret (Rådhuset).

Søknadsskjema sendes/leveres i den barnehage som er satt som 1.prioritet.

Søknadsskjema ligger i menyen under barnehage.

 

Søknadsfrist 19.02.16

Barnehagene på kurs 3 rotert.jpg

 

Torsdag 7 Januar var alle ansatte i kommunale og private barnehager samlet til felles kursdag i Romskipet Aurora.

 

Tema for dagen var ” Voksenrollen i endring og utvikling” ; ” I barnehagen skal vi først og fremst møte barna, men vi skal også møte hverandre og mange ulike foreldre.Vi skal være gode rollemodeller og bidra til å gi barna en god barndom. Vi skal være nysgjerrige sammen med barna og gi dem lærelyst.


Hvordan bidrar vi til god selvfølelse? Nysgjerrighet blir løftet fram som en av Norges viktigste ressurser i framtiden – hvordan stimulerer vi nysgjerrighet og forskertrang?
I den nye barnehagelærerutdanningen er faglig improvisasjon som arbeidsmetode blitt løftet fram med et eget avsnitt. Hva vil det si å improvisere i det daglige arbeidet i barnehagen? Blir resultatet like bra ved improvisasjon som ved detaljert planlegging?

Fjæratur 29 8 12 (på stikk) 030.jpg

 

 

I 2015 skjedde følgende endringer knyttet til foreldresatsene for barn i barnehage:

 1. Foreldre som har inntekt som gjør at utgiftene til foreldrebetaling utgjør mer enn 6% av brutto inntekt i husholdningen (lønns- og kapitalinntekt), kan innvilges redusert sats for barnehageåret. Gjelder fra 01.05.2015.
 2. For husholdninger der brutto inntekt er lavere enn 417 000 kr, kan søke om 20 t frikjøp (gratis kjernetid) pr uke. Det er bare de to eldste årsklassene i barnehagene som kan søke om dette (4 og 5 åringene). Gjelder fra 01.08.2015. Fra 01.08.2016 gjelder dette også 3 åringene i barnehagen.

 

Lovfestet rett til barnehageplass gjelder barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Det må da søkes innen fristen for hovedopptak. Søknader for barn som ikke faller inn under denne retten, blir behandlet ved suppleringsopptak i henhold til vedtatte opptakskriterier.

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering