Omstilling i Andøy

 Andøya flystasjon er vedtatt nedlagt, og Andøy kommune står i fare for å miste en betydelig andel arbeidsplasser. Ringvirkningene vil være store også for det øvrige nærings- og samfunnsliv. For å møte disse utfordringene har Andøy kommune valgt å søke status som omstillingskommune.

 

Nordland fylkeskommune ved næringsavdelingen hadde 21. desember 2016 en orientering om veien mot statlig omstillingsprogram for Andøy kommune.

Tilstede var representanter fra næringslivet, politikere, arbeidstakerorganisasjonene og kommuneadministrasjonens ledergruppe.

Publisert av Charlotte Heimtoft Lassesen. Sist endret 30.01.2017

 Den 13. januar 2017 vedtok formannskapet igangsetting av prosess for å utarbeide en søknad om å få omstillingsstatus for Andøy kommune. Søknaden sendes til kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) første halvdel av april. Den behandles i revidert nasjonalbudsjett i mai.

 

Søknaden skal inneholde følgende:

 

1.      Oppdatering av grunnlagstall i PANDA og kontrollregning/kvalitetssikring av gjennomførte konsekvensutredninger.

 

2.      Kartlegginger

Kryssløpsanalyse: Finne fortrinn i kommunen/regionen på bakgrunn av fylkesfordelt nasjonalregnskap (FNR) og kryssløpstabeller. Nordlandsforskning og SINTEF.

Formalkompetansekartlegging: Kryssing av AA-register og utdanningsregister for å kartlegge kompetanse innen næringene knyttet til bransjekoder (NACE-koder). Nordlandsforskning og SINTEF.

Realkompetanse- og ressurskartlegging: Identifisere de ressurser som finnes i kommunen og som kan videreutvikles (det være seg menneskelige ressurser og kompetanse, naturressurser, samarbeidskonstellasjoner, frivillig sektor etc.). Må sannsynligvis baseres på intervjuer. Vil være en større prosess, og må derfor ut på begrenset anbudsrunde. NFK vil utarbeide et forslag til kravspesifikasjon.

3.      Strategisk utviklingsanalyse: Etablere strategisk grunnlag for omstillingsplanen. En slik analyse må også ta høyde for funnene i de foregående analysene (pkt. 2). Særlig viktig å kjøre grundig prosess for å skape lokal forankring og ende ut med et omforent forslag til strategi.

Søknaden utarbeides av kommunen i samarbeid med Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge.

 

Kommuner som får status som omstillingskommune får overført midler fra staten og fylkeskommunen i inntil 6 år.

 

Navn

Omstillingsprogrammet skal ha et navn. Det er ungdomsrådet som har fått i oppgave å finne navnet. Dette vil bli gjort innen søknaden er behandlet og offentliggjøres samme tid.

 

Organisering

Det skal etableres et omstillingsstyre sammensatt av representanter fra kommune og næringsliv.

Formannskapet supplert med representant fra partiene som ikke er representert i formannskapet er styringsgruppe inntil et omstillingsstyre et etablert. 

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
SAMSKAP
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering