Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
13.12.18 PDF, 228 kB

19.12.2018 Filtype
12.12.18 PDF, 258 kB

18.12.2018 Filtype
11.12.18 PDF, 239 kB

17.12.2018 Filtype
10.12.18 PDF, 249 kB

14.12.2018 Filtype
07.12.18 PDF, 236 kB

13.12.2018 Filtype
06.12.18 PDF, 214 kB

12.12.2018 Filtype
05.12.18 PDF, 232 kB

11.12.2018 Filtype
04.12.18 PDF, 29 kB

10.12.2018 Filtype
03.12.18 PDF, 255 kB

07.12.2018 Filtype
30.11.18 PDF, 249 kB

06.12.2018 Filtype
29.11.18 PDF, 226 kB

05.12.2018 Filtype
28.11.18 PDF, 233 kB

04.12.2018 Filtype
27.11.18 PDF, 268 kB

03.12.2018 Filtype
26.11.18 PDF, 252 kB

30.11.2018 Filtype
23.11.18 PDF, 224 kB

29.11.2018 Filtype
22.11.18 PDF, 244 kB

28.11.2018 Filtype
21.11.18 PDF, 262 kB

27.11.2018 Filtype
20.11.18 PDF, 248 kB

26.11.2018 Filtype
19.11.18 PDF, 269 kB

23.11.2018 Filtype
16.11.18 PDF, 258 kB

22.11.2018 Filtype
15.11.18 PDF, 262 kB

21.11.2018 Filtype
14.11.18 PDF, 230 kB

20.11.2018 Filtype
13.11.18 PDF, 242 kB

19.11.2018 Filtype
12.11.18 PDF, 101 kB

16.11.2018 Filtype
09.11.18 PDF, 19 kB

15.11.2018 Filtype
08.11.18 PDF, 219 kB

14.11.2018 Filtype
07.11.18 PDF, 274 kB

13.11.2018 Filtype
06.11.18 PDF, 232 kB

12.11.2018 Filtype
05.11.18 PDF, 258 kB

09.11.2018 Filtype
02.11.18 PDF, 234 kB

08.11.2018 Filtype
01.11.18 PDF, 222 kB

07.11.2018 Filtype
31.10.18 PDF, 271 kB

06.11.2018 Filtype
30.10.18 PDF, 231 kB

05.11.2018 Filtype
29.10.18 PDF, 23 kB

02.11.2018 Filtype
26.10.18 PDF, 245 kB

01.11.2018 Filtype
25.10.18 PDF, 228 kB

31.10.2018 Filtype
24.10.18 PDF, 238 kB

30.10.2018 Filtype
23.10.18 PDF, 241 kB

29.10.2018 Filtype
22.10.18 PDF, 267 kB

26.10.2018 Filtype
19.10.18 PDF, 229 kB

25.10.2018 Filtype
18.10.18 PDF, 241 kB

24.10.2018 Filtype
17.10.18 PDF, 233 kB

23.10.2018 Filtype
16.10.18 PDF, 306 kB

22.10.2018 Filtype
15.10.18 PDF, 306 kB

19.10.2018 Filtype
12.10.18 PDF, 233 kB

18.10.2018 Filtype
11.10.18 PDF, 23 kB

17.10.2018 Filtype
10.10.18 PDF, 232 kB

16.10.2018 Filtype
09.10.18 PDF, 243 kB

15.10.2018 Filtype
08.10.18 PDF, 30 kB

12.10.2018 Filtype
05.10.18 PDF, 15 kB

11.10.2018 Filtype
04.10.18 PDF, 239 kB

10.10.2018 Filtype
03.10.18 PDF, 236 kB

09.10.2018 Filtype
02.10.18 PDF, 252 kB

08.10.2018 Filtype
01.10.18 PDF, 268 kB

05.10.2018 Filtype
28.09.18 PDF, 242 kB

04.10.2018 Filtype
27.09.18 PDF, 239 kB

03.10.2018 Filtype
26.09.18 PDF, 267 kB

02.10.2018 Filtype
25.09.18 PDF, 232 kB

01.10.2018 Filtype
24.09.18 PDF, 279 kB

28.09.2018 Filtype
21.09.18 PDF, 23 kB

27.09.2018 Filtype
20.09.18 PDF, 77 kB

26.09.2018 Filtype
19.09.18 PDF, 241 kB

25.09.2018 Filtype
18.09.18 PDF, 230 kB

24.09.2018 Filtype
17.09.18 PDF, 256 kB

21.09.2018 Filtype
14.09.18 PDF, 224 kB

20.09.2018 Filtype
13.09.18 PDF, 258 kB

19.09.2018 Filtype
12.09.18 PDF, 230 kB

18.09.2018 Filtype
11.09.18 PDF, 252 kB

17.09.2018 Filtype
10.09.18 PDF, 218 kB

14.09.2018 Filtype
07.09.18 PDF, 239 kB

13.09.2018 Filtype
06.09.18 PDF, 311 kB

12.09.2018 Filtype
05.09.18 PDF, 234 kB

11.09.2018 Filtype
04.09.18 PDF, 265 kB

10.09.2018 Filtype
03.09.18 PDF, 271 kB

07.09.2018 Filtype
31.08.18 PDF, 251 kB

06.09.2018 Filtype
30.08.18 PDF, 256 kB

05.09.2018 Filtype
29.08.18 PDF, 20 kB

05.09.2018 Filtype
28.08.18 PDF, 289 kB

03.09.2018 Filtype
27.08.18 PDF, 253 kB

31.08.2018 Filtype
24.08.18 PDF, 229 kB

30.08.2018 Filtype
23.08.18 PDF, 292 kB

29.08.2018 Filtype
22.08.18 PDF, 269 kB

28.08.2018 Filtype
21.08.18 PDF, 242 kB

27.08.2018 Filtype
20.08.18 PDF, 273 kB

24.08.2018 Filtype
17.08.18 PDF, 236 kB

23.08.2018 Filtype
16.08.18 PDF, 244 kB

22.08.2018 Filtype
15.08.18 PDF, 229 kB

21.08.2018 Filtype
14.08.18 PDF, 238 kB

20.08.2018 Filtype
13.08.18 PDF, 254 kB

17.08.2018 Filtype
10.08.18 PDF, 233 kB

16.08.2018 Filtype
09.08.18 PDF, 240 kB

15.08.2018 Filtype
08.08.18 PDF, 241 kB

14.08.2018 Filtype
07.08.18 PDF, 241 kB

13.08.2018 Filtype
06.08.18 PDF, 234 kB

10.08.2018 Filtype
03.08.18 PDF, 233 kB

09.08.2018 Filtype
02.08.18 PDF, 204 kB

08.08.2018 Filtype
01.08.18 PDF, 222 kB

07.08.2018 Filtype
31.07.18 PDF, 242 kB

06.08.2018 Filtype
30.07.18 PDF, 227 kB

03.08.2018 Filtype
27.07.18 PDF, 222 kB

02.08.2018 Filtype
26.07.18 PDF, 209 kB

01.08.2018 Filtype
25.07.18 PDF, 226 kB

31.07.2018 Filtype
24.07.18 PDF, 254 kB

30.07.2018 Filtype
23.07.18 PDF, 66 kB

27.07.2018 Filtype
20.07.18 PDF, 43 kB

26.07.2018 Filtype
19.07.18 PDF, 61 kB

25.07.2018 Filtype
18.07.18 PDF, 76 kB

24.07.2018 Filtype
17.07.18 PDF, 104 kB

23.07.2018 Filtype
16.07.18 PDF, 46 kB

20.07.2018 Filtype
13.07.18 PDF, 56 kB

19.07.2018 Filtype
12.07.18 PDF, 61 kB

18.07.2018 Filtype
11.07.18 PDF, 138 kB

17.07.2018 Filtype
10.07.18 PDF, 66 kB

16.07.2018 Filtype
09.07.18 PDF, 22 kB

13.07.2018 Filtype
06.07.18 PDF, 22 kB

12.07.2018 Filtype
05.07.18 PDF, 20 kB

11.07.2018 Filtype
04.07.18 PDF, 33 kB

10.07.2018 Filtype
03.07.18 PDF, 23 kB

09.07.2018 Filtype
02.07.18 PDF, 261 kB

06.07.2018 Filtype
29.06.18 PDF, 235 kB

05.07.2018 Filtype
28.06.18 PDF, 309 kB

04.07.2018 Filtype
27.06.18 PDF, 243 kB

03.07.2018 Filtype
26.06.18 PDF, 94 kB

02.07.2018 Filtype
25.06.18 PDF, 241 kB

29.06.2018 Filtype
22.06.18 PDF, 233 kB

28.06.2018 Filtype
21.06.18 PDF, 34 kB

27.06.2018 Filtype
20.06.18 PDF, 46 kB

26.06.2018 Filtype
19.06.18 PDF, 32 kB

25.06.2018 Filtype
18.06.18 PDF, 77 kB

22.06.2018 Filtype
15.06.18 PDF, 82 kB

21.06.2018 Filtype
14.06.18 PDF, 94 kB

20.06.2018 Filtype
13.06.18 PDF, 78 kB

19.06.2018 Filtype
12.06.18 PDF, 93 kB

18.06.2018 Filtype
11.06.18 PDF, 84 kB

15.06.2018 Filtype
08.06.18 PDF, 77 kB

14.06.2018 Filtype
070618 PDF, 99 kB

13.06.2018 Filtype
06.06.18 PDF, 88 kB

12.06.2018 Filtype
05.06.18 PDF, 93 kB

11.06.2018 Filtype
04.06.18 PDF, 78 kB

08.06.2018 Filtype
01.06.18 PDF, 79 kB

07.06.2018 Filtype
31.05.18 PDF, 102 kB

06.06.2018 Filtype
30.05.18 PDF, 115 kB

05.06.2018 Filtype
29.05.18 PDF, 206 kB

04.06.2018 Filtype
28.05.18 PDF, 105 kB

01.06.2018 Filtype
25.05.18 PDF, 88 kB

31.05.2018 Filtype
24.05.18 PDF, 75 kB

30.05.2018 Filtype
23.05.18 PDF, 111 kB

29.05.2018 Filtype
22.05.18 PDF, 93 kB

28.05.2018 Filtype
18.05.18 PDF, 92 kB

25.05.2018 Filtype
16.05.18 PDF, 70 kB

24.05.2018 Filtype
15.05.18 PDF, 107 kB

23.05.2018 Filtype
14.05.18 PDF, 121 kB

22.05.2018 Filtype
11.05.18 PDF, 130 kB

18.05.2018 Filtype
09.05.18 PDF, 75 kB

16.05.2018 Filtype
08.05.18 PDF, 98 kB

15.05.2018 Filtype
07.05.18 PDF, 123 kB

14.05.2018 Filtype
04.05.18 PDF, 77 kB

11.05.2018 Filtype
03.05.18 PDF, 93 kB

09.05.2018 Filtype
02.05.18 PDF, 99 kB

08.05.2018 Filtype
300418 PDF, 144 kB

07.05.2018 Filtype
27.04.18 PDF, 80 kB

04.05.2018 Filtype
26.04.18 PDF, 157 kB

03.05.2018 Filtype
25.04.18 PDF, 95 kB

02.05.2018 Filtype
24.04.18 PDF, 85 kB

30.04.2018 Filtype
23.04.18 PDF, 88 kB

27.04.2018 Filtype
20.04.18 PDF, 75 kB

26.04.2018 Filtype
19.04.18 PDF, 103 kB

25.04.2018 Filtype
18.04.18 PDF, 72 kB

24.04.2018 Filtype
17.04.18 PDF, 96 kB

23.04.2018 Filtype
16.04.18 PDF, 134 kB

20.04.2018 Filtype
13.04.18 PDF, 78 kB

19.04.2018 Filtype
12.04.18 PDF, 85 kB

18.04.2018 Filtype
11.04.18 PDF, 78 kB

17.04.2018 Filtype
10.04.18 PDF, 94 kB

16.04.2018 Filtype
09.04.18 PDF, 88 kB

13.04.2018 Filtype
06.04.18 PDF, 89 kB

12.04.2018 Filtype
05.04.18 PDF, 90 kB

11.04.2018 Filtype
04.04.18 PDF, 96 kB

10.04.2018 Filtype
03.04.18 PDF, 104 kB

09.04.2018 Filtype
28.03.18 PDF, 62 kB

06.04.2018 Filtype
27.03.18 PDF, 74 kB

05.04.2018 Filtype
26.03.18 PDF, 100 kB

04.04.2018 Filtype
23.03.18 PDF, 87 kB

03.04.2018 Filtype
220318 PDF, 89 kB

28.03.2018 Filtype
21.03.18 PDF, 89 kB

27.03.2018 Filtype
20.03.18 PDF, 87 kB

26.03.2018 Filtype
19.03.18 PDF, 74 kB

23.03.2018 Filtype
16.03.18 PDF, 113 kB

22.03.2018 Filtype
15.03.18 PDF, 81 kB

21.03.2018 Filtype
14.03.18 PDF, 101 kB

20.03.2018 Filtype
13.03.18 PDF, 101 kB

19.03.2018 Filtype
12.03.18 PDF, 101 kB

16.03.2018 Filtype
09.03.18 PDF, 89 kB

15.03.2018 Filtype
08.03.18 PDF, 133 kB

14.03.2018 Filtype
07.03.18 PDF, 95 kB

13.03.2018 Filtype
06.03.18 PDF, 91 kB

12.03.2018 Filtype
050318 PDF, 119 kB

09.03.2018 Filtype
02.03.18 PDF, 96 kB

08.03.2018 Filtype
01.03.18 PDF, 99 kB

07.03.2018 Filtype
28.02.18 PDF, 75 kB

06.03.2018 Filtype
27.02.18 PDF, 78 kB

05.03.2018 Filtype
26.02.18 PDF, 88 kB

02.03.2018 Filtype
23.02.18 PDF, 94 kB

01.03.2018 Filtype
22.02.18 PDF, 97 kB

28.02.2018 Filtype
21.02.18 PDF, 81 kB

27.02.2018 Filtype
20.02.18 PDF, 92 kB

26.02.2018 Filtype
19.02.18 PDF, 99 kB

23.02.2018 Filtype
16.02.18 PDF, 90 kB

22.02.2018 Filtype
15.02.18 PDF, 95 kB

21.02.2018 Filtype
14.02.18 PDF, 92 kB

20.02.2018 Filtype
13.02.18 PDF, 88 kB

19.02.2018 Filtype
12.02.18 PDF, 101 kB

16.02.2018 Filtype
09.02.18 PDF, 103 kB

15.02.2018 Filtype
08.02.18 PDF, 119 kB

14.02.2018 Filtype
07.02.18 PDF, 133 kB

13.02.2018 Filtype
06.02.18 PDF, 94 kB

12.02.2018 Filtype
05.02.18 PDF, 73 kB

09.02.2018 Filtype
02.02.18 PDF, 85 kB

08.02.2018 Filtype
01.02.18 PDF, 86 kB

07.02.2018 Filtype
31.01.18 PDF, 92 kB

06.02.2018 Filtype
30..01.18 PDF, 85 kB

05.02.2018 Filtype
29.01.18 PDF, 91 kB

02.02.2018 Filtype
26.01.18 PDF, 83 kB

01.02.2018 Filtype
25.01.18 PDF, 90 kB

31.01.2018 Filtype
24.01.18 PDF, 92 kB

30.01.2018 Filtype
23.01.18 PDF, 74 kB

29.01.2018 Filtype
22.01.18 PDF, 83 kB

26.01.2018 Filtype
19.01.18 PDF, 75 kB

25.01.2018 Filtype
18.01.18 PDF, 112 kB

24.01.2018 Filtype
17.01.18 PDF, 87 kB

23.01.2018 Filtype
16.01.18 PDF, 86 kB

22.01.2018 Filtype
15.01.18 PDF, 94 kB

19.01.2018 Filtype
12.01.18 PDF, 83 kB

18.01.2018 Filtype
11.01.18 PDF, 89 kB

17.01.2018 Filtype
10.01.18 PDF, 81 kB

16.01.2018 Filtype
09.01.18 PDF, 93 kB

15.01.2018 Filtype
08.01.18 PDF, 93 kB

12.01.2018 Filtype
05.01.18 PDF, 81 kB

11.01.2018 Filtype
04.01.18 PDF, 90 kB

10.01.2018 Filtype
03.01.18 PDF, 72 kB

09.01.2018 Filtype
02.01.18 PDF, 98 kB

08.01.2018 Filtype
29.12.17 PDF, 64 kB

05.01.2018 Filtype
28.12.17 PDF, 64 kB

04.01.2018 Filtype
27.12.17 PDF, 88 kB

03.01.2018 Filtype
22.12.17 PDF, 74 kB

02.01.2018 Filtype
21.12.17 PDF, 88 kB

02.01.2018 Filtype
20.12.17 PDF, 76 kB

28.12.2017 Filtype
19.12.17 PDF, 94 kB

27.12.2017 Filtype
18.12.17 PDF, 102 kB

22.12.2017 Filtype
15.12.17 PDF, 106 kB

21.12.2017 Filtype
14.12.17 PDF, 84 kB

20.12.2017 Filtype
13.12.17 PDF, 33 kB

19.12.2017 Filtype
12.12.17 PDF, 84 kB

18.12.2017 Filtype
11.12.17 PDF, 100 kB

15.12.2017 Filtype
08.12.17 PDF, 75 kB

14.12.2017 Filtype
07.12.17 PDF, 91 kB

13.12.2017 Filtype
06.12.17 PDF, 98 kB

12.12.2017 Filtype
05.12.17 PDF, 78 kB

11.12.2017 Filtype
04.12.17 PDF, 111 kB

08.12.2017 Filtype
01.12.17 PDF, 90 kB

07.12.2017 Filtype
30.11.17 PDF, 77 kB

06.12.2017 Filtype
29.11.17 PDF, 82 kB

05.12.2017 Filtype
28.11.17 PDF, 82 kB

04.12.2017 Filtype
27.11.17 PDF, 121 kB

01.12.2017 Filtype
24.11.17 PDF, 71 kB

30.11.2017 Filtype
23.11.17 PDF, 97 kB

29.11.2017 Filtype
22.11.17 PDF, 99 kB

28.11.2017 Filtype
21.11.17 PDF, 114 kB

27.11.2017 Filtype
20.11.17 PDF, 78 kB

24.11.2017 Filtype
17.11.17 PDF, 75 kB

23.11.2017 Filtype
16.11.17 PDF, 87 kB

22.11.2017 Filtype
15.11.17 PDF, 80 kB

21.11.2017 Filtype
14.11.17 PDF, 85 kB

20.11.2017 Filtype
13.11.17 PDF, 97 kB

17.11.2017 Filtype
10.11.17 PDF, 74 kB

16.11.2017 Filtype
09.11.17 PDF, 77 kB

15.11.2017 Filtype
08.11.17 PDF, 82 kB

14.11.2017 Filtype
07.11.17 PDF, 82 kB

13.11.2017 Filtype
06.11.17 PDF, 87 kB

10.11.2017 Filtype
03.11.17 PDF, 93 kB

09.11.2017 Filtype
02.11.17 PDF, 68 kB

08.11.2017 Filtype
01.11.17 PDF, 84 kB

07.11.2017 Filtype
31.10.17 PDF, 90 kB

06.11.2017 Filtype
30.10.17 PDF, 80 kB

03.11.2017 Filtype
27.10.17 PDF, 78 kB

02.11.2017 Filtype
26.10.17 PDF, 80 kB

01.11.2017 Filtype
25.10.17 PDF, 79 kB

31.10.2017 Filtype
24.10.17 PDF, 94 kB

30.10.2017 Filtype
23.10.17 PDF, 90 kB

27.10.2017 Filtype
20.10.17 PDF, 85 kB

26.10.2017 Filtype
19.10.17 PDF, 97 kB

25.10.2017 Filtype
18.10.17 PDF, 85 kB

24.10.2017 Filtype
17.10.17 PDF, 70 kB

23.10.2017 Filtype
16.10.17 PDF, 78 kB

20.10.2017 Filtype
13.10.17 PDF, 73 kB

19.10.2017 Filtype
12.10.17 PDF, 80 kB

18.10.2017 Filtype
11.11.17 PDF, 86 kB

17.10.2017 Filtype
10.10.17 PDF, 88 kB

16.10.2017 Filtype
09.10.17 PDF, 107 kB

13.10.2017 Filtype
06.10.17 PDF, 72 kB

12.10.2017 Filtype
05.10.17 PDF, 88 kB

11.10.2017 Filtype
04.10.17 PDF, 88 kB

10.10.2017 Filtype
03.10.17 PDF, 90 kB

09.10.2017 Filtype
02.10.17 PDF, 84 kB

06.10.2017 Filtype
29.09.17 PDF, 74 kB

05.10.2017 Filtype
28.09.17 PDF, 78 kB

04.10.2017 Filtype
27.09.17 PDF, 117 kB

03.10.2017 Filtype
26.09.17 PDF, 80 kB

02.10.2017 Filtype
25.09.17 PDF, 98 kB

29.09.2017 Filtype
22.09.17 PDF, 73 kB

28.09.2017 Filtype
21.09.17 PDF, 88 kB

27.09.2017 Filtype
20.09.17 PDF, 81 kB

26.09.2017 Filtype
19.09.17 PDF, 86 kB

25.09.2017 Filtype
18.09.17 PDF, 98 kB

22.09.2017 Filtype
15.09.17 PDF, 100 kB

21.09.2017 Filtype
14.09.17 PDF, 89 kB

20.09.2017 Filtype
13.09.17 PDF, 101 kB

19.09.2017 Filtype
12.09.17 PDF, 96 kB

18.09.2017 Filtype
11.09.17 PDF, 96 kB

15.09.2017 Filtype
08.09.17 PDF, 62 kB

14.09.2017 Filtype
07.09.17 PDF, 87 kB

13.09.2017 Filtype
06.09.17 PDF, 75 kB

11.09.2017 Filtype
05.09.17 PDF, 83 kB

08.09.2017 Filtype
04.09.17 PDF, 86 kB

07.09.2017 Filtype
Postliste 01.09.17 PDF, 131 kB

06.09.2017 Filtype
31.08.17 PDF, 79 kB

05.09.2017 Filtype
30.08.17 PDF, 78 kB

04.09.2017 Filtype
29.08.17 PDF, 79 kB

01.09.2017 Filtype
28.08.17 PDF, 79 kB

31.08.2017 Filtype
25.08.17 PDF, 71 kB

30.08.2017 Filtype
24.08.17 PDF, 67 kB

29.08.2017 Filtype
23.08.17 PDF, 88 kB

28.08.2017 Filtype
22.08.17 PDF, 78 kB

25.08.2017 Filtype
21.08.17 PDF, 71 kB

24.08.2017 Filtype
18.08.17 PDF, 87 kB

23.08.2017 Filtype
17.08.17 PDF, 84 kB

22.08.2017 Filtype
16.08.17 PDF, 73 kB

21.08.2017 Filtype
15.08.17 PDF, 106 kB

18.08.2017 Filtype
14.08.17 PDF, 40 kB

17.08.2017 Filtype
Postliste 11.08.17 PDF, 50 kB

16.08.2017 Filtype
10.08.17 PDF, 77 kB

15.08.2017 Filtype
09.08.17 PDF, 68 kB

14.08.2017 Filtype
08.08.17 PDF, 73 kB

11.08.2017 Filtype
07.08.17 PDF, 82 kB

10.08.2017 Filtype
04.08.17 PDF, 58 kB

09.08.2017 Filtype
03.08.17 PDF, 78 kB

08.08.2017 Filtype
02.08.17 PDF, 62 kB

07.08.2017 Filtype
01.08.17 PDF, 74 kB

04.08.2017 Filtype
31.07.17 PDF, 69 kB

03.08.2017 Filtype
28.07.17 PDF, 63 kB

02.08.2017 Filtype
27.07.17 PDF, 75 kB

01.08.2017 Filtype
26.07.17 PDF, 63 kB

31.07.2017 Filtype
25.07.17 PDF, 77 kB

28.07.2017 Filtype
24.07.17 PDF, 76 kB

27.07.2017 Filtype
21.07.17 PDF, 86 kB

26.07.2017 Filtype
20.07.17 PDF, 83 kB

25.07.2017 Filtype
19.07.17 PDF, 68 kB

24.07.2017 Filtype
18.07.17 PDF, 84 kB

21.07.2017 Filtype
17.07.17 PDF, 90 kB

20.07.2017 Filtype
14.07.17 PDF, 80 kB

19.07.2017 Filtype
13.07.17 PDF, 80 kB

18.07.2017 Filtype
12.07.17 PDF, 108 kB

17.07.2017 Filtype
11.07.17 PDF, 88 kB

14.07.2017 Filtype
10.07.17 PDF, 78 kB

13.07.2017 Filtype
07.07.17 PDF, 89 kB

12.07.2017 Filtype
06.07.17 PDF, 99 kB

11.07.2017 Filtype
05.07.17 PDF, 119 kB

10.07.2017 Filtype
04.07.17 PDF, 89 kB

07.07.2017 Filtype
03.07.17 PDF, 91 kB

06.07.2017 Filtype
30.06.17 PDF, 87 kB

05.07.2017 Filtype
29.06.17 PDF, 77 kB

04.07.2017 Filtype
28.06.17 PDF, 105 kB

03.07.2017 Filtype
27.06.17 PDF, 100 kB

30.06.2017 Filtype
26.06.17 PDF, 111 kB

29.06.2017 Filtype
23.06.17 PDF, 94 kB

28.06.2017 Filtype
22.06.17 PDF, 103 kB

27.06.2017 Filtype
21.06.17 PDF, 104 kB

26.06.2017 Filtype
20.06.17 PDF, 76 kB

23.06.2017 Filtype
19.06.17 PDF, 103 kB

22.06.2017 Filtype
16.06.17 PDF, 92 kB

21.06.2017 Filtype
15.06.17 PDF, 104 kB

20.06.2017 Filtype
12.06.17 PDF, 36 kB

19.06.2017 Filtype
14.06.17 PDF, 91 kB

19.06.2017 Filtype
13.06.17 PDF, 25 kB

16.06.2017 Filtype
09.06.17 PDF, 87 kB

14.06.2017 Filtype
08.06.17 PDF, 79 kB

13.06.2017 Filtype
07.06.17 PDF, 92 kB

12.06.2017 Filtype
06.06.17 PDF, 115 kB

09.06.2017 Filtype
02.06.17 PDF, 84 kB

08.06.2017 Filtype
01.06.17 PDF, 105 kB

07.06.2017 Filtype
31.05.17 PDF, 116 kB

06.06.2017 Filtype
30.05.17 PDF, 78 kB

02.06.2017 Filtype
29.05.17 PDF, 97 kB

01.06.2017 Filtype
26.05.17 PDF, 61 kB

31.05.2017 Filtype
24.05.17 PDF, 84 kB

30.05.2017 Filtype
23.05.17 PDF, 100 kB

29.05.2017 Filtype
22.05.17 PDF, 123 kB

26.05.2017 Filtype
19.05.17 PDF, 73 kB

24.05.2017 Filtype
18.05.17 PDF, 74 kB

23.05.2017 Filtype
16.05.17 PDF, 82 kB

22.05.2017 Filtype
15.05.17 PDF, 105 kB

19.05.2017 Filtype
12.05.17 PDF, 94 kB

18.05.2017 Filtype
11.05.17 PDF, 86 kB

16.05.2017 Filtype
10.05.17 PDF, 95 kB

15.05.2017 Filtype
09.05.17 PDF, 97 kB

12.05.2017 Filtype
08.05.17 PDF, 87 kB

11.05.2017 Filtype
05.05.17 PDF, 81 kB

10.05.2017 Filtype
04.05.17 PDF, 75 kB

09.05.2017 Filtype
03.05.17 PDF, 95 kB

08.05.2017 Filtype
02.05.17 PDF, 108 kB

05.05.2017 Filtype
28.04.17 PDF, 101 kB

04.05.2017 Filtype
27.04.17 PDF, 80 kB

03.05.2017 Filtype
26.04.17 PDF, 91 kB

02.05.2017 Filtype
25.04.17 PDF, 105 kB

28.04.2017 Filtype
24.04.17 PDF, 89 kB

27.04.2017 Filtype
21.04.17 PDF, 93 kB

26.04.2017 Filtype
20.04.17 PDF, 77 kB

25.04.2017 Filtype
19.04.17 PDF, 113 kB

24.04.2017 Filtype
18.04.17 PDF, 68 kB

21.04.2017 Filtype
12.04.17 PDF, 96 kB

20.04.2017 Filtype
11.04.17 PDF, 79 kB

19.04.2017 Filtype
10.04.17 PDF, 76 kB

18.04.2017 Filtype
07.04.2017 PDF, 91 kB

12.04.2017 Filtype
06.04.2017 PDF, 85 kB

11.04.2017 Filtype
05.04.17 PDF, 98 kB

10.04.2017 Filtype
04.04.17 PDF, 81 kB

07.04.2017 Filtype
03.04.17 PDF, 89 kB

06.04.2017 Filtype
31.03.17 PDF, 101 kB

05.04.2017 Filtype
30.03.17 PDF, 85 kB

04.04.2017 Filtype
29.03.17 PDF, 83 kB

03.04.2017 Filtype
28.03.17 PDF, 93 kB

31.03.2017 Filtype
27.03.17 PDF, 83 kB

30.03.2017 Filtype
24.03.17 PDF, 88 kB

29.03.2017 Filtype
23.03.17 PDF, 92 kB

28.03.2017 Filtype
22.03.17 PDF, 82 kB

27.03.2017 Filtype
21.03.17 PDF, 96 kB

24.03.2017 Filtype
20.03.17 PDF, 69 kB

23.03.2017 Filtype
17.03.17 PDF, 86 kB

22.03.2017 Filtype
16.03.17 PDF, 97 kB

21.03.2017 Filtype
15.03.17 PDF, 86 kB

20.03.2017 Filtype
14.03.17 PDF, 84 kB

17.03.2017 Filtype
13.03.17 PDF, 83 kB

16.03.2017 Filtype
10.03.17 PDF, 86 kB

15.03.2017 Filtype
09.03.17 PDF, 96 kB

14.03.2017 Filtype
08.03.17 PDF, 65 kB

13.03.2017 Filtype
07.03.17 PDF, 79 kB

10.03.2017 Filtype
06.03.17 PDF, 66 kB

09.03.2017 Filtype
03.03.17 PDF, 87 kB

08.03.2017 Filtype
02.03.17 PDF, 85 kB

07.03.2017 Filtype
01.03.2017 PDF, 97 kB

06.03.2017 Filtype
28.02.17 PDF, 102 kB

03.03.2017 Filtype
27.02.17 PDF, 93 kB

02.03.2017 Filtype
24.02.17 PDF, 76 kB

01.03.2017 Filtype
23.02.17 PDF, 102 kB

28.02.2017 Filtype
22.02.17 PDF, 104 kB

27.02.2017 Filtype
21.02.17 PDF, 82 kB

24.02.2017 Filtype
20.02.17 PDF, 101 kB

23.02.2017 Filtype
17.02.17 PDF, 90 kB

22.02.2017 Filtype
16.02.17 PDF, 97 kB

21.02.2017 Filtype
15.02.17 PDF, 97 kB

20.02.2017 Filtype
14.02.17 PDF, 104 kB

17.02.2017 Filtype
13.02.17 PDF, 115 kB

16.02.2017 Filtype
10.02.17 PDF, 93 kB

15.02.2017 Filtype
09.02.17 PDF, 92 kB

14.02.2017 Filtype
08.02.17 PDF, 94 kB

13.02.2017 Filtype
07.02.17 PDF, 103 kB

10.02.2017 Filtype
06.02.17 PDF, 109 kB

09.02.2017 Filtype
03.02.17 PDF, 120 kB

08.02.2017 Filtype
02.02.17 PDF, 97 kB

07.02.2017 Filtype
01.02.17 PDF, 99 kB

06.02.2017 Filtype
31.01.17 PDF, 114 kB

03.02.2017 Filtype
30.01.17 PDF, 120 kB

02.02.2017 Filtype
27.01.17 PDF, 87 kB

01.02.2017 Filtype
26.01.17 PDF, 78 kB

31.01.2017 Filtype
25.01.17 PDF, 42 kB

30.01.2017 Filtype
24.01.17 PDF, 86 kB

27.01.2017 Filtype
23.01.17 PDF, 132 kB

26.01.2017 Filtype
20.01.17 PDF, 74 kB

25.01.2017 Filtype
19.01.17 PDF, 22 kB

25.01.2017 Filtype
18.01.17 PDF, 101 kB

25.01.2017 Filtype
17.01.17 PDF, 161 kB

25.01.2017 Filtype
16.01.17 PDF, 198 kB

19.01.2017 Filtype
13.01.17 PDF, 98 kB

18.01.2017 Filtype
11.01.17 PDF, 80 kB

17.01.2017 Filtype
12.01.17 PDF, 77 kB

17.01.2017 Filtype
10.01.17 PDF, 76 kB

13.01.2017 Filtype
09.01.17 PDF, 94 kB

12.01.2017 Filtype
06.01.17 PDF, 93 kB

11.01.2017 Filtype
05.01.17 PDF, 114 kB

10.01.2017 Filtype
04.01.17 PDF, 120 kB

09.01.2017 Filtype
03.01.17 PDF, 95 kB

06.01.2017 Filtype
02.01.17 PDF, 78 kB

05.01.2017 Filtype
30.12.16 PDF, 78 kB

04.01.2017 Filtype
29.12.16 PDF, 79 kB

03.01.2017 Filtype
28.12.16 PDF, 82 kB

02.01.2017 Filtype
27.12.16 PDF, 22 kB

30.12.2016 Filtype
23.12.16 PDF, 72 kB

29.12.2016 Filtype
22.12.16 PDF, 88 kB

27.12.2016 Filtype
21.12.16 PDF, 91 kB

27.12.2016 Filtype
20.12.16 PDF, 110 kB

23.12.2016 Filtype
19.12.16 PDF, 117 kB

22.12.2016 Filtype
16.12.16 PDF, 68 kB

21.12.2016 Filtype
15.12.16 PDF, 90 kB

20.12.2016 Filtype
14.12.16 PDF, 83 kB

19.12.2016 Filtype
13.12.16 PDF, 63 kB

16.12.2016 Filtype
12.12.16 PDF, 77 kB

15.12.2016 Filtype
09.12.16 PDF, 104 kB

14.12.2016 Filtype
08.12.16 PDF, 87 kB

13.12.2016 Filtype
07.12.16 PDF, 89 kB

13.12.2016 Filtype
061216 PDF, 99 kB

12.12.2016 Filtype
051216 PDF, 111 kB

09.12.2016 Filtype
021216 PDF, 82 kB

08.12.2016 Filtype
011216 PDF, 67 kB

07.12.2016 Filtype
301116 PDF, 37 kB

06.12.2016 Filtype
291116 PDF, 106 kB

06.12.2016 Filtype
281116 PDF, 88 kB

02.12.2016 Filtype
251116 PDF, 74 kB

01.12.2016 Filtype
241116 PDF, 77 kB

29.11.2016 Filtype
231116 PDF, 97 kB

28.11.2016 Filtype
221116 PDF, 78 kB

25.11.2016 Filtype
211116 PDF, 95 kB

24.11.2016 Filtype
181116 PDF, 97 kB

23.11.2016 Filtype
171116 PDF, 95 kB

22.11.2016 Filtype
161116 PDF, 89 kB

21.11.2016 Filtype
151116 PDF, 107 kB

18.11.2016 Filtype
141116 PDF, 102 kB

17.11.2016 Filtype
111116 PDF, 95 kB

16.11.2016 Filtype
101116 PDF, 89 kB

15.11.2016 Filtype
091116 PDF, 72 kB

14.11.2016 Filtype
081116 PDF, 126 kB

11.11.2016 Filtype
07.11.16 PDF, 95 kB

10.11.2016 Filtype
041116 PDF, 80 kB

09.11.2016 Filtype
031116 PDF, 97 kB

08.11.2016 Filtype
021116 PDF, 92 kB

07.11.2016 Filtype
011116 PDF, 74 kB

04.11.2016 Filtype
311016 PDF, 110 kB

03.11.2016 Filtype
28102016 PDF, 81 kB

02.11.2016 Filtype
271016 PDF, 112 kB

01.11.2016 Filtype
26102016 PDF, 94 kB

31.10.2016 Filtype
251016 PDF, 82 kB

28.10.2016 Filtype
241016 PDF, 92 kB

27.10.2016 Filtype
211016 PDF, 80 kB

26.10.2016 Filtype
201016 PDF, 91 kB

25.10.2016 Filtype
191016 PDF, 85 kB

24.10.2016 Filtype
181016 PDF, 92 kB

21.10.2016 Filtype
17102016 PDF, 107 kB

20.10.2016 Filtype
14102016 PDF, 78 kB

19.10.2016 Filtype
13102016 PDF, 74 kB

18.10.2016 Filtype
121016 PDF, 95 kB

17.10.2016 Filtype
11102016 PDF, 96 kB

14.10.2016 Filtype
10102016 PDF, 134 kB

13.10.2016 Filtype
07102016 PDF, 79 kB

12.10.2016 Filtype
061016 PDF, 75 kB

11.10.2016 Filtype
051016 PDF, 95 kB

10.10.2016 Filtype
041016 PDF, 76 kB

07.10.2016 Filtype
031016 PDF, 106 kB

06.10.2016 Filtype
300916 PDF, 153 kB

05.10.2016 Filtype
290916 PDF, 124 kB

04.10.2016 Filtype
280916 PDF, 68 kB

03.10.2016 Filtype
270916 PDF, 90 kB

30.09.2016 Filtype
260916 PDF, 84 kB

29.09.2016 Filtype
230916 PDF, 96 kB

28.09.2016 Filtype
220916 PDF, 71 kB

27.09.2016 Filtype
210916 PDF, 84 kB

26.09.2016 Filtype
200916 PDF, 109 kB

23.09.2016 Filtype
190916 PDF, 112 kB

22.09.2016 Filtype
160916 PDF, 73 kB

21.09.2016 Filtype
150916 PDF, 84 kB

20.09.2016 Filtype
140916 PDF, 84 kB

19.09.2016 Filtype
130916 PDF, 77 kB

16.09.2016 Filtype
120916 PDF, 75 kB

15.09.2016 Filtype
090916 PDF, 73 kB

14.09.2016 Filtype
080916 PDF, 84 kB

13.09.2016 Filtype
070916 PDF, 82 kB

12.09.2016 Filtype
060916 PDF, 97 kB

09.09.2016 Filtype
050916 PDF, 95 kB

08.09.2016 Filtype
020916 PDF, 87 kB

07.09.2016 Filtype
010916 PDF, 72 kB

06.09.2016 Filtype
310816 PDF, 78 kB

05.09.2016 Filtype
300816 PDF, 100 kB

02.09.2016 Filtype
290816 PDF, 100 kB

01.09.2016 Filtype