Styrevervregister
Publisert 27.06.2016
Sitte i et styre.jpg

 

For å sikre at det er full offentlighet rundt hvem av kommunens ansatte og politikere som har styreverv, er det opprettet et sentralt register. Registeret er offentlig og du finner det her:

 http://www.styrevervregisteret.no/sok/-/styreverv/kommune/1871?p_auth=vKBBvGp0

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering