Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
11. VA-notat, 20.04.20.pdf PDF, 532 kB

19.06.2020 Filtype
12. Planinitiativ oppstart detaljregulering The Whale, revidert 11.02.19 etter oppstartsmøte.pdf PDF, 3 MB

19.06.2020 Filtype
13. Arkeologisk_rapport_The_Whale_2019 (2436546).pdf PDF, 14 MB

19.06.2020 Filtype
14. Endelig referat oppstartsmøte Andøy kommune.pdf PDF, 330 kB

19.06.2020 Filtype
15. Møtereferat The Whale fylkeskommunen, 19.11.19.pdf rev..pdf PDF, 163 kB

19.06.2020 Filtype
16. Møtereferat NFK 10.01.20.pdf PDF, 84 kB

19.06.2020 Filtype
17. Møtereferat NFK 02.04.20.pdf PDF, 89 kB

19.06.2020 Filtype
18. Møtereferat Fylkesmannen 31.03.20.pdf PDF, 80 kB

19.06.2020 Filtype
19. Program Vern og Utvikling 6 februar HISNAKUL Andenes.pdf PDF, 810 kB

19.06.2020 Filtype
2. Planbestemmelser The Whale, 23.10.pdf PDF, 228 kB

19.06.2020 Filtype
3.Planbeskrivelse The Whale revidert 13.10.20 .pdf PDF, 7 MB

19.06.2020 Filtype
4. ROS-analyse The Whale.pdf PDF, 3 MB

19.06.2020 Filtype
5. Uteromsplan_TheWhale_SITEPLAN.pdf PDF, 231 kB

19.06.2020 Filtype
6. Konsekvenutredning kulturminner og friluftsliv The Whale, 20.04.20.pdf PDF, 5 MB

19.06.2020 Filtype
7. Vegtegning-B001.pdf PDF, 619 kB

19.06.2020 Filtype
8. The Whale - trafikkanalyse.pdf PDF, 4 MB

19.06.2020 Filtype
9. Miljøtekniske grunnundersøkelser m vedlegg.pdf PDF, 3 MB

19.06.2020 Filtype
Andøy Industripark - Fiskenes PDF, 873 kB

09.04.2021 Filtype
Forslag til detaljreguleringsplan PDF, 873 kB

09.04.2021 Filtype
Forslag til detaljreguleringsplan for Kongshaugveien Andenes.pdf PDF, 676 kB

16.11.2020 Filtype
GRUSUTTAK RISE, BJØRNSKINN PDF, 169 kB

11.09.2020 Filtype
KPS - Forslag til planprogram Kommuneplanens samfunnsdel PDF, 208 kB

11.05.2017 Filtype
Lokal forskrift for adressering PDF, 94 kB

24.11.2020 Filtype
Møtegodtgjørelse folkevalgte - forslag til forskrift PDF, 196 kB

08.10.2020 Filtype
Navnesak Ándda-navn PDF, 51 kB

Innbyggere kan komme med innspill til hva som er riktig skrivemåte for en rekke samiske stedsnavn som inneholder ordet «and». Mer info her: http://www.andoy.kommune.no/tjenester/teknisk/riktig-skrivemate-for-samiske-stedsnavn.104697.aspx

14.08.2020 Filtype
Oppstart av navnesak 202099, Okla og andre navn, Andøy kommune.pdf PDF, 3 MB

09.06.2020 Filtype
Oppstart av navnesak 202099, Okla og andre navn, Andøy kommune.pdf PDF, 3 MB

09.06.2020 Filtype
Planbeskrivelse Grusuttak Rise.pdf PDF, 5 MB

18.05.2020 Filtype
Planbeskrivelse kongshaugveien, Andenes.docx DOCX, 6 MB

16.11.2020 Filtype
Planbeskrivelse.pdf PDF, 5 MB

18.05.2020 Filtype
Planbestemmelser, Kongshaugveien, Andenes..docx DOCX, 106 kB

16.11.2020 Filtype
Plankart-forslag Grusuttak Rise.pdf PDF, 125 kB

18.05.2020 Filtype
Reguleringsbestemmelser Grusuttak Rise.pdf PDF, 181 kB

18.05.2020 Filtype
Utkast planstrategi 2020-2023 PDF, 590 kB

03.09.2020 Filtype
Vedlegg 1. Høring adressenavn del 3..pdf PDF, 58 kB

05.06.2020 Filtype
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering