Psykisk helse og avhengighet

Rus og psykisk helse.jpeg - Klikk for stort bilde Tjeneste for psykisk helse og avhengighet vil fra i dag tirsdag 16. mars tilbyr samtaler over skype eller telefon i stedet for via direkte kontakt, med unntak av når dette er dette er helt nødvendig for å redde liv.

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 18.03.2020

Drift av tjenestetilbudet ved psykisk helse og avhengighet under Koronaepdemien

Pasienter med psykiske lidelser kan oppleve økt sårbarhet i vanskelige situasjoner. Frykt og isolasjon kan medføre symptomøkning i denne pasientgruppen. Pasienter med alvorlige og langvarige rus- og/eller psykiske helseplager regnes som høyrisikogrupper. Pasienter med mildere forløp vil kunne oppleve økt symptomtrykk i denne perioden. 
 
Helsedirektoratet har vedtatt å stenge psykologvirksomhet eller lignende virksomhet, med unntak av helt nødvendig helsehjelp. Dette medfører at tjeneste for psykisk helse og avhengighet fra i dag tilbyr samtaler over Skype eller telefon og ikke via direkte kontakt, med unntak av når dette er dette er helt nødvendig for å redde liv eller opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Dersom behandling må gis i direktekontakt skal smitteverntiltak sikre både pasient og behandler fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås. 
 
Tjenesten endrer på rutiner for utdeling av rent brukerutstyr. Man kan be om rent brukerutstyr på SMS: 40632744/90603945. 
 
Alle på venteliste vil bli oppringt for videre avklaring av hjelpetilbud.
 
Helsedirektoratet har publisert  anbefalinger om hvordan ivareta personer med rus- og psykiske lidelser under koronaepidemien. Du finner informasjon her.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Tone Neergaard 
Avdelingsleder
Avdeling for psykisk helse og avhengighet
 
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering