Informasjon fra hjemmesykepleien

Camilla Laustad - Klikk for stort bilde Her finner du informasjon fra hjemmesykepleien nord om hvilke grep de tar som vil påvirke tilbudet for våre tjenestemottakere og deres pårørende under korona-epidemien. 

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 02.04.2020

Vi er i en situasjon der vi i hele landet må forberede oss på en pandemi som følge av korona-viruset. Vi håper vi slipper å bli rammet hardt her i Andøy, men vi må likevel forberede oss på hvordan vi skal håndtere det dersom det skjer. 
 

Vi i hjemmesykepleien nord i Andøy velger derfor å gå ut med informasjon om hvilke grep vi gjør hos oss som vil påvirke tilbudet for våre tjenestemottakere og deres pårørende. 
 
Kritiske funksjoner i et “worst case”-scenario
Smittsomme sykdommer utgjør en stor trussel mot folkehelsen, og dermed også driften av tjenestene som vi i Pleie og Omsorg har ansvar for å levere. Vi er dermed pålagt fra helsedirektoratet, å planlegge opprettholdelse av kritiske funksjoner i en situasjon med høyt personellfravær. Derfor kategoriserer vi nå i vår avdeling hva som er prekært og livsnødvendig, og hva som kan reduseres av oppdrag levert av oss. Dette fordi vi må regne med at vi kan få et voldsomt trykk etter hvert - særlig hvis mange blir alvorlig syke samtidig som vi kanskje ikke har like god bemanning som normalt. 
 
Smittevern i høysetet
Smittevern står derfor også i høysetet nå. Vi ønsker å utsette tjenestemottakere og helsepersonell for lavest mulig smitterisiko. Vi anser det som svært viktig at vi begrenser kontakten der det ikke er høyst nødvendig å ha kontakt, slik at vi kan prioritere det som er livsnødvendig. Derfor vil nok noen tjenestemottakere oppleve at vi reduserer våre oppdrag hos dem, alt etter hva vi vurderer som mulig og forsvarlig å redusere, ut ifra alvorlighetsgrad. Vi vet også at vi må frigjøre det personellet vi har, til å hjelpe de som trenger og vil trenge det mest.
 
Kapasitetsbygging
Vi har de siste ukene jobbet mye med kapasitetsbygging. Det vil si å frigjøre tid i avdelinga vår, slik at vi kan klare oss med færre ansatte over tid. Vi har også delt de ansatte inn i to lag som arbeider annenhver uke, og som ikke har noe med hverandre å gjøre de ukene de ikke er på jobb. Dersom en av våre ansatte skulle bli syke, unngår vi at noen på det andre laget bli utsatt for smitte. På denne måten har vi bedre kontroll over hvem som potensielt kan bli syke, og reduserer smittefare for våre tjenestemottakere.
 
Friske ansatte i arbeid lengst mulig
Alle tiltak hos oss er gjort etter nøye vurderinger for hvordan vi kan bevare de ansatte friske og i arbeid lengst mulig. Samtidig skal den daglige driften gå rundt. Kapasitetsbyggingen vil være et vedvarende arbeid i denne perioden, fordi vi vet at når noen i Andøy rammes av korona-viruset, så trenger vi helsepersonell til å ta oss av dem. Det gjelder ikke bare i institusjonene, men også i hjemmene. Dermed må vi være godt forberedt slik at vi har kapasitet til å ivareta det som oppstår av sykdomsforløp. Dette kan altså bety færre tilsyn fra hjemmesykepleien enn det man normalt har. De av våre tjenestemottakere som dette gjelder har fått, og kommer til å få, beskjed fra oss underveis.
 
Ivareta liv og helse
Det vi opplever nå føles som en ekstrem og inngripende situasjon for oss alle. Vi kan likevel forsikre om at vi alltid har forsvarlighet og ivaretakelse av liv og helse i høysetet når det kommer til våre vurderinger. Ved å forberede oss på denne måten, vil vi sammen kunne sørge for at vi i minst mulig grad utsetter mennesker for smitte, og da særlig kanskje de som allerede er kronisk syke og dermed er mer mottakelig for ytterligere smitte og alvorlig sykdom.
 
Ta kontakt på vakttelefon
Vi i hjemmesykepleien er alltid å nå på vår vakttelefon, for de av våre tjenestemottakere som trenger å snakke med oss. Alle er nok enig i at vi må ruste oss mot noe vi ikke enda helt vet hva er. Og hos oss anser vi kapasitetsbygging som grep det er helt nødvendig å gjøre. Står vi sammen om disse prinsippene, vil vi være bedre rustet til å møte utfordrende tider, samt skjerme de som aller mest behøver å skjermes.
 
Om noen har spørsmål ang dette, er det bare å ta kontakt med hjemmetjenesten på dagtid på tlf 76 11 51 00 (kl 08-16).
 
Mvh
Camilla Laupstad
Avdelingssykepleier
Hjemmesykepleien nord
 
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering