Fysioterapitjenesten stenger

fysioterapi - Klikk for stort bilde Foreløpige retningslinjer fysioterapivirksomhet i Andøy (revidert 14.april). Fysioterapitjenesten holder stengt til og med 20. april. 

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 14.04.2020


Fysioterapeutene i Andøy besluttet 15.03.20 og opphøre all pasientkontakt f om mandag 16.03.20 bortsett fra personer med kritisk behov for fysioterapi. Det kom også senere samme kveld vedtak fra Helsedirektoratet om å stenge fysioterapivirksomhet med mindre en kunne ivareta smittervernsanbefalingene.
 

Fra og med kl. 00.00 mandag 16.03.20 er det vedtatt av Helsedirektoratet at følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, med mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern skal stenges:
 

Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter, kiropraktorer, optikere, fotterapeuter, logopeder, psykologer, virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin, virksomheter som utfører alternativ behandling, andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.
 

Unntak:

Kommunene forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp. Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.

 

Kritisk behov for fysioterapi kan være:

- Palliativ behandling, behov for behandling for å redusere smerte, ubehag og pusteproblem mot livets slutt.

- Lungepasienter – de som er avhengig av lungefysioterapi for å forebygge /unngå alvorligere lungekomplikasjoner. Når det gjelder lungepasienter må det utvises ekstra forsiktighet.

- Slagpasienter – behandling i en periode hvor det er behov for intensiv rehabilitering


 

Kontaktperson for å henvise pasienter med kritisk behov for fysioterapi er ledende fysioterapeut Isabell Nystad på mobil 92212437.
 

Avtalefysioterapeutene jobber med å tilby videokonsultasjoner. Følg med på hver enkelt avtalefysioterapeut sin nettside for informasjon.

Retningslinjene gjelder både for kommunal fysioterapitjeneste, og for alle 4 avtalefysioterapeuter.


Vedtaket gjelder fra og med 16. mars klokken 00.00 til og med 20. april 2020 med mulighet for forlengelse. 

 

 

Mvh

Fysioterapitjenesten i Andøy

v/ ledende fysioterapeut Isabell Nystad

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering