Student Kristian Svensson. Foto Astrid Holm.jpg

Siste nytt fra legekontoret

30.09.2020

Medisinstudent Kristian Svensson har praksis...

Vannglass. Foto Linnft (2).JPG

Kokepåbud en liten stund til

29.09.2020

Det er fremdeles påbudt å koke vannet i...

Oversikt Børvågen.png

Utfylling i sjø i Børvågen

28.09.2020

Andøya Space har søkt Fylkesmannen om...

 

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Grusuttak Rise

Detaljregulering for Grusuttak Rise, Bjørnskinn - Klikk for stort bilde Formannskapet i Andøy kommune har vedtatt å legge detaljregulering for Grusuttak Rise, Bjørnskinn, ut på høring og offentlig ettersyn. Merknader kan sendes inn innen 26. juni 2020.

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 18.05.2020

Området hvor det er planlagt etablering av grusuttak - Klikk for stort bilde En detaljreguleringsplan fastsetter hvordan et område kan brukes og gir føringer for hva som kan bygges der. Bildet til høyre viser området hvor det er planlagt etablering av grusuttak.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etappevis uttak av grus/pukk.
 
Mulighet til medvirkning
 
Alle har mulighet til medvirkning. Det vil si at man i løpet av en frist på minst 6 uker kan sende inn skriftlig innspill til planen.
 
Planforslaget med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken finner du her: 
Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)
Forslag plankart (PDF, 125 kB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 181 kB)
 
Dokumentene ligger også på servicetorget i Andøy kommune. Det finner du i første etasje på rådhuset. Adressen er Storgata 68 på Andenes.
 
Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Andøy kommune, tekniske tjenester, postboks 68, 8480 Andenes innen 26. juni 2020
 
Har du spørsmål knyttet til planarbeidet kan du kontakte Emil Iversen på tlf: 76115080 eller e-post: emil.iversen@andoy.kommune.no
 
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering