UTDANNINGSSTIPEND TIL STUDENTER FRA ANDØY

Stipend.jpg - Klikk for stort bilde  Andøy kommune vil at tjenestene utføres av ansatte med best mulig kompetanse, og at flest mulig med etterspurt kompetanse flytter hit. I den sammenheng lyses det ut inntil 5 utdanningsstipend pålydende kr. 30 000,- 

 

Søkere vil bli prioritert ut fra de behovene kommunen til enhver tid har. For tiden vil personer som utdanner seg til disse yrkene bli prioritert:

 1. Lærere

 2. Barnehagelærere

 3. Sykepleiere

 

Sisteårsstudenter vil bli prioritert. Ansatte/studenter som allerede mottar (eller har mottatt) støtte
/tilrettelegging fra Andøy kommune vil ikke bli prioritert.

Ved mottak av stipend inngås det avtale om bindingstid (under forutsetning av ledig stiling) på 2 år til Andøy kommune ved endt utdanning.

 

Søknad med informasjon om deg selv, fagområde og hvor langt du er kommet i studiet (legg ved dokumentasjon) sendes Andøy kommune, Storgt. 67, 8480 Andenes. Du kan også sende epost til postmottak@andoy.kommune.no

 

For nærmere opplysninger om ordningen kan det tas kontakt med personalfaglig rådgiver Kjell-Einar Johansen på telefon 76115055 eller epost: kjell@andoy.kommune.no

 

Søknadsfrist: 1. oktober 2018

 

Velkommen til Andøy kommune!

Publisert av Linda Alsos. Sist endret 18.09.2018

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering