Søke midler fra Samskap

 Andøy kommune fikk i 2017 status som omstillingsområde, og har fått ekstraordinære midler til omstilling og næringsutvikling fram mot 2023.

 

Målet med offentlige omstillingsbevilgninger er å styrke næringsgrunnlaget i kommunen eller regionen. Det skal etableres lønnsomme arbeidsplasser, styrke utviklingsevnen, og midlene skal bidra til økt verdiskaping ved at næringsstrukturen i området blir bredere og mer robust. Omstillingsmidlene skal utgjøre en ekstraordinær innsats og være et supplement til ordinære virkemidler. Midlene skal primært brukes til prosjekter i tidlig fase.

Bruken av omstillingsmidlene skal være med å klargjøre og utrede prosjektene som et grunnlag for senere gjennomføring i hovedprosjekt. Hovedprosjekt vil normalt finansieres gjennom ordinære virkemidler fra Innovasjon Norge, NFK og andre.

Publisert av Charlotte Heimtoft Lassesen. Sist endret 11.04.2018

 Søknad

Søknaden sendes via www.regionalforvaltning.no. Søknaden må utarbeides på grunnlag av en prosjektplan i henhold til PLP metoden som legges ved søknad,  «SAMSKAP prosjektplan» (PDF, 956 kB). Ta kontakt for mer informasjon og veiledning.

Løpende søknadsfrist. Administrasjonen i Samskap behandler søknadene og innstiller til vedtak i omstillingsstyret.

 

Innvilgede tilskudd

Innvilgede søknader mottar tilsagnsbrev. For utbetaling av tilskudd må prosjektet være gjennomført. Prosjektet rapporterer tilbake til omstillingsstyret gjennom en sluttrapport  og en prosjektlederrapport.

 

Ta kontakt

Samskap ønsker å være en aktiv tilrettelegger for utvikling av næringslivet i Andøy, og oppfordrer til å ta kontakt med alle typer innspill og for bistand i prosjektprosessen. Besøk oss gjerne i våre lokaler i Storgata 12, eller kontakt oss per mobil, e-post eller brev.

 

Besøksadresse: SAMSKAP, Storgata 12 , 8480 Andenes. 2.etasje, inngang på baksiden.

E-post:  samskap@andoy.kommune.no

Postadresse: Postboks 187, 8483 Andenes

 

Kontaktpersoner:

Programleder Brita Erlandsen   92261273

Rådgiver Egil Sakariassen         90606362

Konsulent Tone Enoksen           95368010

 

Bedrifter i Andøy med utviklingsprosjekter oppfordres til også å sjekke ut følgende ordninger:

SkatteFUNN: En skattefradragsordning for foretak som driver forsknings- og utviklingsarbeid alene eller sammen med andre. Ordningen er rettighetsbasert og lovregulert, og gjelder alle bransjer og alle bedrifter - uansett størrelse. Foretaket behøver ikke være i skatteposisjon, men det er krav om at foretaket er skattepliktig i Norge.

Bedriftsnettverk-Innovasjon Norge: Bedriftsnettverk er et tilbud til små og mellomstore bedrifter i alle bransjer, sektorer og landsdeler, som ønsker å etablere forpliktende samarbeid.

 
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering