Søk midler til inkludering av barn i lavinntektstfamilier

Katja Larsen.JPG - Klikk for stort bilde  Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler fra Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Målet for ordningen er at flest mulig barn og unge skal kunne delta på sosiale arenaer i ferie og fritid uansett bakgrunn.

 

Søknadsfrist 10. desember.

 

For mer info se: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/lavinntekt/?fbclid=IwAR1h3fnwyqi190eJyNMU20A4QnyFvS18meb82-souXmSdahy_9gCtDlul4U

 

Den kommunale knutepunktfunksjonen ivaretas av folkehelsekoordinator Katja Larsen, ved spørsmål ta kontakt på mail: katja.larsen@andoy.kommune.no eller på telefon 90070609. 

Publisert av Linda Alsos. Sist endret 12.11.2018

 

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering