Skal utvikle droneteknologi til søk, redning og overvåking i Arktis

Drone.JPG - Klikk for stort bilde  Andøy kommune får støtte til prosjektet som skal fremme Norges posisjon som polarnasjon.

Publisert av Linda Alsos. Sist endret 04.12.2018

Utenriksdepartementet har nå bestemt at de gir Andøy kommune støtte til å utvikle droneteknologi som skal brukes til søk, redning og overvåkning i Arktis. Med økt ferdsel i området i fremtiden, blir det behov for større beredskap i nordområdene. Prosjektet skal fremme norske interesser og Norges posisjon som polarnasjon og ansvarlig aktør i nord.

 

  • Vår oppfatning er at vi er spesielt godt egnet til å utvikle denne teknologien. Først og fremst på grunn av kompetansen vi har her, men også fordi vi har infrastrukturen som kreves. At vi nå har fått prosjektet er en annerkjennelse av det, sier ordfører Jonni Solsvik.

 

 

Den totale kostnadsrammen på prosjektet er 23, 3 millioner kroner, og Utenriksdepartementet vil gi 9,7 millioner kroner i støtte.

 

 Fjernstyrte droner

 

For å dekke fremtidens beredskapsbehov, skal Andøy kommune utvikle teknologi til fjernstyrte droner med lang rekkevidde. De skal bidra til å styrke sikkerheten i norske farvann, og forhindre og begrense miljøskade ved akutt forurensning. Kommunen er oppdragsgiver og Andøy Test Center er prosjektansvarlig.

 

  • Droner kan spille en viktig rolle fordi de kan dekke et større område og gjøre arbeidet mer effektivt. Norge har ansvar for søk og redning i et enormt havområde, og ressursene som finnes med bemannede plattformer i dag er begrenset. Å ta i bruk ny teknologi er derfor en nøkkel her, sier daglig leder ved Andøya Test Center, Gunnar Jan Olsen.

 

I tillegg til Andøy kommune og Andøya Test Center, er samarbeidspartnerne i prosjektet Kystvakten, Kystverket, Hovedredningssentralen Nord-Norge og Nord Universitet.

 

Viktig erfaring og kompetanse i Andøy

 

Lange tradisjoner som fiskerikommune og 50 år som vertskap for en av samfunnets viktigste søk- og redningskapasiteter, 333 skvadron, gjør at Andøy kommune sitter på viktig erfaring og kompetanse.

  • På vegne av kommunen er jeg stolt av at vi har kompetansen som kreves for å gjøre denne viktige jobben. At vi har fått prosjektet, sender også et viktig signal til ungdommen. Det viser at fremtidens arbeidsplasser på dette området vil ligge i Andøy. Dette er en vekstnæring, og det vil være behov for mange kompetente mennesker her også i fremtiden, sier Jonni Solsvik.
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering