Samarbeider om oppfølging av psykisk helse og rus

Disse skal å tilby tett oppfølging av pasienter med langvarige og alvorlige psykisk helse- og rusproblemer.

Publisert av Linn Foyn Therkelsen. Sist endret 26.03.2019

FACT Vesterålen.jpg - Klikk for stort bildeFACT Vesterålen.jpg Sortland kommune, Andøy kommune og Nordlandssykehuset opprettet nylig et samarbeid om psykisk helse og rus. Det skal gi pasienter med langvarige og alvorlige problemer en oppsøkende og fleksibel oppfølging.

 

De har opprettet en regional samarbeidsgruppe, som heter Vesterålen FACT.

 

FACT står for Flexible Assertive Community Treatment, og kan oversettes til fleksibel, aktiv og oppsøkende behandling.

 

Bredt sammensatt team

 

Behandlingsfilosofien er å ha fokus på brukerens mestring, fungering og integrering i lokalsamfunnet. De vil få en  tettere oppfølging av et bredt sammensatt team der kommunene og spesialisthelsetjenesten skal samarbeide tett.

 

Kontakt med teamet

 

Planen er at Vesterålen FACT skal være i full drift i løpet av 2019. Fra Andøy kommune er det Hanne Bunes og Eva Asperheim som jobber i teamet.

 

For å komme i kontakt med dem kan du be om henvisning fra fastlege. De er også tilgjengelig for veiledning, og teamleder kan kontaktes på telefon 75 42 50 00 eller på 98 25 87 94.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering