Prosjekt barnefattigdom

fattigdom - Klikk for stort bilde

 

Andøy kommune mottar tilskudd fra Barne- ungdoms-  og familiedirektoratet for å forebygge og bekjempe barnefattigdom i kommunen. Det er ansatt en prosjektleder i 100 % stilling med kontorsted på NAV Andøy. Prosjektleder har  vært ansatt i ett år.

 Målet med prosjektet er å utvikle tiltak og virkemidler som styrker oppfølgings- og veiledningsarbeidet ovenfor lavinntektsfamilier. Spesielt fokus på unge foreldre (både enslige og par) som av ulike grunner ikke er i utdanning eller jobb.

 Arbeidet skal  ha fokus på ungdommer, økonomi og arbeid/ utdanning. Parallelt med dette er målsetningen å opprettholde og videreutvikle et aktivitetstilbud for ungdom på ettermiddagstid.

Private aktører og frivillige organisasjoner oppfordres også til å søke på tilskuddsordningen. Mer informasjon ligger på Bufdirs hjemmeside.

https://www.bufdir.no/

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Aktuelt/Nasjonal_tilskuddsordning_mot_barnefattigdom___Utlysning_for_2018/

Publisert av Charlotte Heimtoft Lassesen. Sist endret 23.11.2017
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering