Offentlig ettersyn detaljreguleringsplan Andøy Industripark Kvalnes, plan -ID (1871)20170

kvalnes.jpg - Klikk for stort bilde

 

 

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til detaljreguleringsplan for Andøy Industripark Kvalnes, plan –ID 1871-201702 med reguleringsbestemmelser ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i formannskapet 12.03.2018, saksnr FS17/2018.

Formålet med planen er tilrettelegging av området til etablering av landbasert fiskeoppdrett på Kvalnes.

 

Oversikt over saksdokumentene finnes i saksfremlegget. Se her

 

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Andøy kommune, Tekniske tjenester, Postboks 187, 8483 Andenes innen 27. april 2018.

 

Saksbehandler Per Gunnar Olsen svarer gjerne på spørsmål på telefon 76 11 50 00

mail: pergunnar.olsen@andoy.kommune.no

Publisert av Linda Alsos. Sist endret 14.03.2018

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering