Mammografi for kvinner i Andøy kommune

Buss_radiografer.JPG - Klikk for stort bilde  Alle kvinner i Andøy kommune født 1949-1968 inviteres til mammografiundersøkelse fra 7.1 - 17.1.2019. I alt 610 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen ved Idrettshallen på Andenes. Alle som har digital postkasse, vil få invitasjonen sin digitalt.

 

 

Hvem: Kvinner i Andøy kommune født 1949-1968

Når:       7. januar - 17. januar 2019

Hvor:    ved Idrettshallen på Andenes

 

 

Dersom det er behov for tilleggsundersøkelser, vil kvinnene bli innkalt til Brystdiagnostisk senter på Nordlandssykehuset

Publisert av Linda Alsos. Sist endret 07.01.2019

 Brystkreft

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge, og utgjør i dag om lag 22 prosent av alle krefttilfeller hos kvinner. I år 2017 fikk 3589 kvinner diagnosen. Mammografiprogrammet oppdager om lag 1300 nye brystkrefttilfeller per år, de fleste i et tidlig stadium.

 

 

Mammografiprogrammet

Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50- 69 år om mammografi annethvert år. Tilbudet gis i tråd med internasjonale anbefalinger. Regelmessig mammografi er i dag den viktigste metoden for å oppdage svulster i et tidlig stadium. Tidlig oppdagelse gir ofte bedre overlevelse, og øker sjansene for mer skånsom behandling.

 

I Mammografiprogrammet kvalitetssikres tilbudet ved at alle bilder tydes av to røntgenleger. Dersom brystkreft oppdages, er rutinemessig oppfølging sikret ved det brystdiagnostiske senteret.

 

Målsettingen for programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres. Oppmøtet i Mammografiprogrammet er om lag 75 prosent på landsbasis. I forrige runde møtte 80% av kvinnene fra Andøy kommune.

 

 

 

For mer informasjon:

Leder Mammografiprogrammet, Solveig Hofvind

tlf.: 22 45 13 00, mammografi@kreftregisteret.no

 

www.kreftregisteret.no

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering