Hovedopptak barnehageplass 2020

Barnehage - Klikk for stort bilde Fredag 28 februar er det frist for å søke barnehageplass til hovedopptaket.

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 10.02.2020

Samordnet opptak:

Én gang i året er det hovedopptak til barnehagene. De private og kommunale barnehager har samordnet opptak og har felles søknadsskjema. Hovedopptaket gjennomføres i perioden mars/april. 
 
Slik søker du:
• For å søke om barnehageplass benytter du et elektronisk søknadsskjema. Det finner du på kommunens hjemmeside under søknadsskjema eller ved å følge linken her.
• Det skal fylles ut ett søknadsskjema for hvert barn. 
• De som ønsker å bytte barnehage må søke på nytt.
• Eventuelle vedlegg til søknaden(e) må legges ved, eller det må leveres til publikumssenteret i 1. etasje på rådhuset.
 
Rett til plass
Barn som fyller ett år innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass, har rett til plass. For å benytte seg av denne retten, må en søke om plass innen fristen for hovedopptak.
 
Supleringsopptak
Søknader fra barn som ikke får plass ved hovedopptak og nye søknader blir behandlet ved suppleringsopptak som gjennomføres hele året.
 
Redusert foreldrebetaling.
Familier skal ikke betale mer enn 6% av husholdningens totale inntekt for en barnehageplass, begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling.
Alle 2-5 åringer i familier med lav inntekt kan få 20 timer gratis kjernetid i barnehagen per uke.
Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside.
 
 
Mer informasjon om barnehagene i Andøy finner du her.
 
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering