Høring om utbygging av bredbånd i Andøy kommune

hov - Klikk for stort bilde

 Andøy kommune vurderer å søke om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i 2018. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging.

Bakgrunn

 

Dagens samfunn baserer store deler av tjenestetilbudet på at innbyggerne har tilgang til internett. I Andøy kommune er det fortsatt områder med mangelfull dekning. Andøy kommune arbeider for bedre tilbud og vil nå søke om midler til utbygging hos Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet. Tilskudd er primært rettet mot utbygging av bredbåndstilbud til de husstander som mangler dette i dag, og dernest til oppgradering av eksisterende tilbud.

Publisert av Charlotte Heimtoft Lassesen. Sist endret 16.05.2018

 

Om bredbåndsstøtteordningen

Bredbåndsstøtteordningen er en offentlig støtteordning over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte til utbygging av bredbånd. Nordland Fylkeskommune vurderer og rangerer søknadene, deretter foretar Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) den endelige avgjørelsen opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettrammen. For 2018 har Samferdselsdepartementet utarbeidet nye og forenklede retningslinjer for å få støtte til utbygging av bredbånd i områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut.

Midlene skal fordeles til alle fylker etter en fordelingsnøkkel som baseres på den faktiske dekningen som er registrert i Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) siste dekningsundersøkelse.

Kriterier som vurderes ved tildeling av midler

 • Områder som ikke har bredbåndsdekning med hastighet på minimum 10 Mbit/s skal prioriteres.
 • Også områder med et eksisterende reelt bredbåndstilbud i intervallet 10-30 Mbit/s kan få støtte til utbygging.
 • Krav om lokale bidrag (medfinansiering, f.eks. dugnad)
 • Prosjektene må innebære et reelt tilbud om bredbånd til alle husstander og bedrifter i det geografiske området det søkes støtte til.
 • Tilbudet skal kunne oppgraderes til minimum 100 Mbit/s i løpet av 2-3 år.

Fokusområder

Andøy kommune, etter dekningsutredning og befolkningsanalyse, ser fortrinnsvis for seg å søke om midler for utbygging av følgende områder (se kart):

 

bredbånd - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Innspill

Alle som ønsker det kan komme med innspill, for eksempel lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner.

Høringssvar sendes:

Vi oppfordrer innbyggerne til å rapportere inn reell dekning (mobil og bredbåndshastighet) ved å bruke NKOM sin nettside Nettfart.no(på pc) eller mobilappen Nettfart. Hastighetsmålinger gjort via Nettfart-tjenesten er i utgangspunktet anonyme, men viser hastighet målt på nøyaktig lokasjon.

Høringsfrist: 16. juni 2018

Kontaktpersoner som kan gi nærmere informasjon:

 • Ann Kristin Åse - tlf 416 26 485
 • Kenneth Brødreskift - tlf 450 71 791
 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering