Korona-info fra helsesektoren

ABBS - Klikk for stort bilde I dag åpner kommunens institusjoner for besøk igjen. Her finner du informasjon om retningslinjer for besøk, og hvordan hjemmesykepleien arbeider for å ivareta sikkerheten til de hjemmeboende.

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 31.08.2020

Institusjoner åpent for besøk 

To uker etter det første korona-tilfellet i Andøy, åpner kommunens institusjoner i dag for besøk igjen.

Vi ber om at du hjelper oss med å forebygge smitte ved å følge reglene for besøk. Er du syk eller i karantene skal du ikke på besøk. Her finner du retningslinjer for de forskjellige institusjonene:


Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien har skjerpet rutiner på renhold og avstand for å verne om våre svakeste, og har helt siden mars arbeidet som om vi allerede skulle hatt smitte i Andøy. 

Skal du besøke hjemmesykepleien må du avtale besøket på forhånd. 

Avdelingsleder Camilla Laupstad i Hjemmesykepleien nord forteller:

 
"Da alarmen gikk i Norge i mars 2020, startet vi på et tidkrevende arbeid, i form av utarbeiding av beredskapsplaner, risikovurderinger og prosedyrearbeid. Dette for å på en best mulig måte kunne ivareta våre brukere og pasienter. Smittevern har stått i høysetet, og i hjemmesykepleien nord har vi gått i en spesielt tilpasset turnus, slik at vi skulle være minst mulig sårbare ved et eventuelt smitteutbrudd.
 
Det er som kjent ingen av oss som kan spå, og i mars 2020 var alt usikkert. Derfor besluttet vi å ta noen grep i form av vår måte å jobbe på, for å beskytte sårbare pasienter og brukere mot et potensielt dødelig virus, samt å unngå at hele avdelinga vår skulle ende opp i karantene ved et smitteutbrudd. Ingen ville ha vært tjent med det. 
 
Siden mye var så uvisst, men vi visste at sommer og ferietid sto for døren, med både norske og utenlandske turister til vår kommune, valgte vi å fortsette å gå i denne spesialturnusen gjennom sommeren. Og i siste ferieuke kom beskjeden om påvist smitte i Andøy.
 
Det arbeidet vi hadde lagt ned i form av kartlegging og prosedyrearbeid tidligere i år kom nå godt med, og to av våre sykepleiere ble satt i direkte arbeid i kommunens korona-team. Alle andre oppdrag i vår tjeneste blir utført av dedikerte helsearbeidere, som alle strekker seg svært langt for at brukere og pasienter skal få den hjelpen de behøver, til tross for at det blir svært hektisk når man plutselig har fått en ekstra tjeneste ”på toppen” som skal betjenes. 
 
Noe jeg har opplevd ofte å bli spurt om, er hvordan hjemmesykepleien ivaretar smittevernet. Folk er engstelige for at helsepersonell kan bli en kilde til smitte. Jeg ønsker å betrygge alle med at vi i tjenesten holder basale smittevernrutiner høyt i hevd, i form av god håndhygiene, avstand til hverandre og andre, samt at vi selvsagt er hjemme fra jobb når vi har symptomer på luftveissykdom. De gangene det har skjedd, har det også blitt tatt korona-test.
 
Alle våre lokaler og tjenestebiler er utstyrt med dispensere med hånddesinfeksjon, i tillegg til at vi har begrenset de fysiske besøkene fra befolkningen opp i vår avdeling. Besøk må avtales med at man tar kontakt med oss per telefon. Hjemmesykepleien er også utstyrt med nytt og godt egnet arbeidstøy, slik at man unngår bruk av privattøy hos de man utfører tjeneste. Vi har gode rutiner på renhold av tjenestebiler, og en av bilene benyttes utelukkende av korona-teamets sykepleiere. Alt av utstyr som vi bruker i arbeidet ivaretas med høyeste smittehensyn og behandling. 
 
Det vi opplever i dag er at vi var så godt rustet som vi kunne bli når koronaviruset omsider kom til Andøy. Og jeg føler meg trygg på at vi ved et eventuelt senere utbrudd også vil klare å håndtere det på en god måte.
 
Flere brukere og pasienter hos oss har nok fått merke disse spesielle tidene, i form av endring i tjenesten. Det har vært helt nødvendig å gjøre justeringer fordi prioriteringene blir litt annerledes når man har et forholdsvis ukjent virus som kan ramme. Det blir mange hensyn å ta. Dette kan nok for mange føles både på godt og vondt, og jeg takker for forståelsen som tjenesten har blitt møtt med i befolkningen. Jeg tenker at med god dialog og åpenhet omkring disse utfordringene, kan vi løse det meste sammen slik at alle kan føle seg ivaretatt."
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering