P1155594.JPG

Nye kriterier for koronatesting

12.08.2020

Innbyggere med mistanke om smitte kan teste...

vann2 linnft.jpg

Fritt for vann på Fiskenes

12.08.2020

På grunn av en omfattende vannlekkasje, er...

P1144993.jpg

Deler av havna gjenåpnes

06.08.2020

Mandag gjenåpner Andøy kommune deler av...

 

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Eiendom til salgs

Vil du bygge på Gløshaugen? - Klikk for stort bilde Ønsker du å bygge på Andenes? Kommunen selger nå en del av "Gløshaugen" til høystbydende. 

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 01.07.2020

kartutsnitt.JPG - Klikk for stort bilde

Formannskapet i Andøy har vedtatt å selge del av kommunens eiendom 43/69 «Gløshaugen» på Andenes til høystbydende. Det er satt som vilkår at det må utarbeides reguleringsplan for området med plass til minst tre boligtomter før området kan bebygges (se kartutsnitt).
 

Områdets beskaffenhet

 • Området er ca. 3.6 dekar og kan betegnes som en råtomt.
 • Området har tilgang gjennom allerede utbygde veier i området. Vann og avløp er lett tilgjengelig i Daniel Olaisens vei.
Gjennomføring av salget
 • Eiendommen selges som den er, fri for heftelser.
 • Kjøper dekker alle kostnader knyttet til kjøp og overdragelse av eiendommen, dvs. gebyr for fradeling og oppmåling, tinglysningsgebyr, dokumentavgift m.m.
 • Det tas forbehold om at formannskapet skal godkjenne pris før salg.
Kjøpekontrakt, skjøteutstedelse
 • Når budrunde er avgjort kan midlertidig kjøpekontrakt underskrives.
 • Eiendommen blir ikke overskjøtet før privat reguleringsplan for området er utarbeidet og vedtatt av kommunestyret.
 • Reguleringsplan må være igangsatt innen et år etter inngåelse av midlertidig kontrakt.
Budgivning
 • Eiendommen selges til høystbydende gjennom en åpen budrunde.
 • Tilbud om kjøp må være skriftlig.
 • Frist for levering av tilbud er 21.08.2020 kl. 12:00.
 • Tilbud adresseres og merkes ”Gløshaugen”
  Andøy kommune
  Postboks 187
  8483 Andenes 
Nærmere opplysninger: 
Andreas Thanke, tlf. 76 11 50 36, e-post: Andreas.Thanke@andoy.kommune.no
 
 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering